Nieuw college provincie Groningen gooit roer drastisch om

0
236

Staghouwer nestor onder de gedeputeerden

GRONINGEN – Een forse draai aan de gaskraan en gemeenten op het gebied van herindeling de ruimte geven. Dat zijn twee van de belangrijkste aspecten van het coalitieakkoord, dat de partijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks vorige week presenteerden.
Als het aan het nieuwe provinciebestuur in de provincie Groningen ligt, wordt de gaswinning zo snel als het kan teruggebracht tot 27 miljard kuub per jaar, om vervolgens af te bouwen naar 12 miljard kuub. Mocht minister Kamp niet willen buigen, dan sluiten de vijf partijen juridische stappen niet uit. De man die dat voor de provincie Groningen moet gaan bewerkstelligen is beoogd gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hij was tot 2012 fractievoorzitter van de SP in de stad Groningen, voordat hij binnen SP-fractie in Den Haag als beleidsmedewerker aan de slag ging. Eikenaar keert na drie jaar dus terug naar het Noorden.
Bij een ander belangrijk aspect, de herindeling, wordt de strakke regie door de provincie Groningen deels uit handen gegeven. Of, zoals beoogd gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zei: “De provincie Groningen is procesbegeleider, heeft een faciliterende rol.” Met andere woorden, volgens Brouns kunnen gemeenten zelf aangeven of ze wel of niet willen herindelen en de provincie gaat met deze gemeenten in gesprek. “Een stok achter de deur is er niet meer”, stelde hij. Toch zijn de rapporten van de commissie Jansen niet voor niets geweest. Het heeft volgens Brouns de discussie op gang gebracht.
Westerkwartier
Volgens beoogd gedeputeerde Henk Staghouwer (CU) staat in het plan ook veel voor het Westerkwartier en Noordwest Groningen. “Ik ben ervoor gaan staan het Leefbaarheidsfonds niet alleen voor Noord- en Oost Groningen beschikbaar is. Ook het Westerkwartier kan hier uit putten. Daarnaast stimuleren we de Gebiedscoöperatie Westerkwartier waarin een verbinding wordt gelegd met onder andere de scholen en Staatsbosbeheer.” Nieuw in de portefeuille van Staghouwer is het water. De komende jaren wordt er volgens hem aan gewerkt om in het gebied tussen Marum en Boerakker de voeten droog te houden, maar ook de natuur te ontwikkelen.
Met zijn twee jaar ervaring en 53-jarige leeftijd is Staghouwer straks de nestor onder de gedeputeerden. Alle andere kandidaten zijn nieuwkomers. “Ik ben nu twee jaar gedeputeerde en loop sinds 2002 mee in dit huis. Ik heb aangeboden dat de overige leden gebruik kunnen maken van mijn kennis. Zelf ben ik heel enthousiast over de nieuwe ploeg. Dat straalt bij iedereen stuk voor stuk uit.”