De Marne niet meer onder preventief toezicht

0
138

DE MARNE – De jaarrekening van 2014 van de gemeente De Marne is positiever uitgepakt dan verwacht. Het tekort over 2014 is lager dan vooraf aangenomen werd. De gemeente De Marne kijkt positief terug op het afgelopen jaar. De formatiereductie is tot een goed einde gebracht en de voorgenomen bezuinigingen zijn grotendeels uitgevoerd. Alle maatregelen leiden tot een sluitende (meerjaren)begroting 2015-2018 waardoor de gemeente met ingang van 1 januari 2015 niet meer onder preventief toezicht staat van de Provincie. Het rekeningresultaat komt in 2014 ten opzichte van de begroting € 1,8 miljoen voordeliger uit. De oorzaken van het positievere resultaat zijn onder andere de kosten van de sociale uitkeringen die meegevallen zijn, de kosten van re-integratie die meegevallen zijn, de meegevallen kosten van de reorganisatie en een aantal incidentele meevallers. De komende jaren verwacht de gemeente De Marne, evenals in 2015, tot een structurele sluitende (meerjaren)begroting te komen.