Nog geen duidelijkheid over voortzetting Kanaalpop

0
106
zuidhorn overleg kadepop 1

ZUIDHORN – Woensdagavond werd in het Cultureel Centrum Zuidhorn een informatieavond gehouden over de toekomst van het festival Kanaalpop. Tijdens deze avond werd er nagedacht over hoe het festival in de toekomst vorm zou kunnen krijgen en werd er geïnventariseerd of en hoeveel belangstelling er is om de kar te gaan trekken voor de organisatie van het festival. Een aantal mensen is hierbij opgestaan en heeft gezegd voor de organisatie te willen gaan. Deze week komen deze mensen weer bijeen om te kijken wat er mogelijk is te realiseren op korte termijn en of het haalbaar is om dit jaar alweer een nieuwe editie van Kanaalpop te organiseren. De informatieavond werd georganiseerd door de SWgZ. De mensen die voorheen de organisatie van Kanaalpop op zich namen hebben te kennen gegeven dit jaar geen tijd te hebben voor de organisatie of hebben zich om andere redenen teruggetrokken. Mensen die afgelopen week niet aanwezig konden zijn bij de informatieavond maar alsnog een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met buurtwerker Sandra ter Veen: s.terveen@swgz.nl.