Studentes doen afstudeer- onderzoek naar bijen in Zuidhorn

0
120
Zuidhorn - bijenonderzoek

ZUIDHORN – Twee studentes Diermanagement aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden zijn begonnen met het onderzoeken van de leefomgeving van bijen in Zuidhorn. Dit onderzoek is voor de studentes, Marjet Horst en Sahayra Tjon, hun afstudeeronderzoek. Op een aantal geselecteerde onderzoeklocaties, waaronder de Tjalk, de Bongerd, de Boslaan, het Joh. Smit Park en het Hoendiep kijken de studentes of dit een geschikt leefgebied is voor bijen. De studentes kijken naar welke gebieden het meest bijvriendelijk zijn. Daarnaast kijken zij hoe het gesteld is met de wilde bijen in overgangsgebieden naar het landelijk gebied. Voordat de gemeente Zuidhorn een meetbare bijdrage kan leveren aan de leefomstandigheden van bijen is deze nulmeting nodig om te kijken hoe het nu staat met de bijen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten doen de studentes aanbevelingen aan de gemeente voor eventuele aanpassingen aan het beleid. De resultaten worden begin september bekendgemaakt.