Streek financieel getroffen door herverdeling rijksinkomsten

0
223

LEENS/GROOTEGAST – Het leek allemaal zo mooi: afgelopen jaar ging voor de gemeenten in de streek de boeken in als eentje die met een forse financiële plus werd afgesloten. De resultaten bieden duidelijk geen garantie voor de toekomst, want nu draait het Rijk toch de geldkraan voor de komende jaren grotendeels dichtdraait. De komende weken mogen de wethouders financiën gaan rekenen hoe zij de eindjes aan elkaar gaan knopen, dit tot grote frustratie.
Dat er een financiële tegenvaller in de lucht hing, was niet geheel een verrassing. Wel pakt deze slechter uit dan de gemeenten gehoopt hebben. “Van voordeel herverdeling gemeentefonds blijft in de meicirculaire voor Zuidhorn niet veel meer over. Aanpassing voorjaarsnota is noodzakelijk,” zei wethouder Bert Nederveen (CU) afgelopen week. Ook in buurgemeente De Marne is sprake van een financiële tegenvaller. Daar gaat de Rijksuitkering terug van € 237.000 naar € 70.000. In Grootegast geldt exact hetzelfde, voor Achtkarspelen zijn de bedragen nog niet bekend.
Volgens wethouder Kor Berghuis (CDA) van De Marne komt de tegenvaller door de uiteindelijk herverdeling. “Landelijk zou 110 miljoen euro herverdeeld worden. Door het lobbywerk van de grotere gemeenten is dat teruggedraaid naar 35 miljoen. Ook worden we nog gekort op 2015 en dat is iets van drie ton.” De wethouder is teleurgesteld door de actie van het Rijk. “Je denkt dat je het een beetje goed voor elkaar hebt en dan krijg je dit. Begrotingstechnisch hebben we geen problemen omdat we nog krimpgeld tegoed hebben, maar nieuw beleid kunnen we hierdoor niet ontwikkelen. Dat is best jammer.”
Door de nieuwe rekenmethode wordt ook anders naar de gemeente gekeken als het gaat om de jeugdzorg. Waar de gemeenten in het verleden een vergoeding kregen voor het aantal mensen dat hiervan gebruik maakte, krijgt de gemeente nu een bedrag op basis het aantal inwoners. Berghuis: “Er wordt door een ‘objectieve rekenmethode’ berekend hoeveel mensen hier gebruik zouden maken van jeugdzorg, maar in De Marne is dat tweemaal zoveel als het gemiddelde. Toch krijgen we daar geen geld voor.”
Direct zorgt dat volgens Berghuis niet voor problemen, omdat de Groningse gemeenten nu nog solidair met elkaar zijn. Iets waarvan hij vreest dat dit onder druk komt te staan. “Als we solidair blijven komt het wel goed, maar als een gemeente straks lantaarnpalen wil bestellen van het geld dat zij niet aan jeugdzorg hoeven te besteden, dan hebben we een probleem. De wethouders die dit in portefeuille hebben zullen daar nog een stevig robbertje over moeten vechten.” Daarnaast wil Berghuis samen met de Groningse gemeenten een stevige lobby opzetten richting Den Haag. “Het is zeker niet zo dat we dit voor zoete koek accepteren.”