Westgat Lauwersoog moet beter doorvaarbaar worden

0
127

LAUWERSOOG – De bij vlagen matige doorvaarbaarheid door het Westgat bij de haven van Lauwersoog moet verbeterd worden. Daarover zijn alle partijen het eens. Hoe dat het beste kan en wat daarvoor moet gebeuren wordt naar voren gebracht in een rapport, wat over een half jaar tot een jaar moet verschijnen. Gemeente De Marne, exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog, provincie Groningen en Rijkswaterstaat hebben hiertoe besloten.
Er komt een onderzoek hoe de doorvaarbaarheid verbeterd kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een nader te bepalen extern bureau en richt zich op verwachte ontwikkelingen van de geulen, oorzaken van de verzanding, mogelijke effecten van ingrijpen en welke maatschappelijke kosten en baten het met zich meebrengt. Ellen Kiewiet van gemeente De Marne is blij met de ontwikkeling.
Volgens haar bestaat de wens bij de vissers en de gemeente om de doorvaarbaarheid bij het Westgat te verbeteren. “Het Westgat is geen officiële vaarweg, maar is wel een belangrijke doorgangsroute naar Lauwersoog”, stelt ze.
“Het is een natuurlijke opening die bij de getijden haar eigen ding deed. Er was geen noodzaak om te baggeren, maar dat is de laatste jaren veranderd. De natuur deed minder vaak z’n ding en dat zorgde voor oponthoud. Toen zijn we als gemeente met de provincie en andere betrokken partijen om tafel gaan zitten wat we daaraan kunnen doen.”
Doordat het Westgat geen officiële vaarroute is moet Rijkswaterstaat echt gevraagd worden om te baggeren wanneer de nood aan de man is. Omdat de verschillende partijen een structurele oplossing willen voor het gebied komt er dus een onderzoek.
Dat onderzoek moet het economisch belang en de natuureffecten naar voren brengen, want de haven is een belangrijke bron van inkomsten voor de ondernemers en is economisch belangrijk voor gemeente De Marne.
De provincie Groningen wil 3,1 miljoen euro investern in de kadeverlenging van de haven van Lauwersoog end e garnalenvissers die gebruikmaken van de haven, krijgen straks meer faciliteiten om te laden en lossen.
Dat het bepaald geen sinecure is om in te grijpen in het Westgat komt door het feit dat het gebied beschermd natuurgebied is. Een onderzoek moet uitwijzen wat wel en wat niet kan. Wanneer het onderzoek is afgerond durft Kiewiet niet te zeggen. “Dat kan een half jaar duren, maar ook een jaar”, geeft ze aan. “Het hangt van de omvang van het probleem af.”