Woudklank stapt uit MFA-plannen Grootegast

0
102
GROOTEGAST - Impressie MFA

Gemeenteraad heeft vragen over draagvlak

GROOTEGAST – Woudklank doet niet langer mee aan de plannen voor een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Grootegast. De muziekvereniging trok zich terug nadat duidelijk werd dat in het nieuwe gebouw te weinig opslagruimte is. Vanavond moet de gemeenteraad beslissen of voor de bouw € 450.000 beschikbaar komt. Nu na GVB ook Woudklank is afgehaakt, twijfelen raadsleden over het draagvlak voor een nieuw gebouw.

Nadat jaren geleden de gymzaal aan de Middellaan in Grootegaster verdween, besloot de gemeente op voordracht van de PvdA op zoek te gaan naar vervangende ruimte voor de muziekverenigingen Oranje en Woudklank. Na opties bekeken te hebben bij het zwembad en de sporthal, lijkt nu een gezamenlijk gebouw met voetbalvereniging FC Grootegast de beste oplossing. Aan dit project doet voetbalvereniging GVB niet mee. De vereniging is blij met haar huidige kleedruimte in de sporthal en wil niet verhuizen.
Groot was de verbazing bij raadsleden toen een collegevoorstel op de mat viel, waarin het nieuws bekend gemaakt werd. De oppositiepartijen en het CDA willen nu weten hoe groot de draagvlak voor het nieuwe gebouw nog is. “Daar gaan we zeker vragen over stellen,” zegt Hielke Westra (CDA). “We willen weten of er voldoende acties worden ingezet om aan de bezittingsgraad te voldoen.” De partij is nog positief over de plannen.Een terugkeer van Woudklank binnen het project zit er niet in. “We hebben dit meerdere keren met de achterban besproken en zij willen in het gebouw van Penta Primair blijven,” meldt voorzitter Chris Cruiming. De muziekvereniging heeft daar tal van redenen voor. “Zodra Penta Primair gaat fuseren met Westerwijs is de kans groot dat zij hier bij in komen. De nieuwe organisatie houdt dan het gebouw, dat wij deels kunnen huren. We hebben hier alle ruimte voor onze instrumenten en bovendien hebben we zowel binnen als buiten de mogelijkheid om te repeteren. Voor ons is dit dus de perfecte locatie.” Wat volgens Cruiming ook meespeelt is dat de nieuwe locatie “in the middle of nowhere” zit. “Als we kinderen met grote instrumenten daar naartoe moeten laten fietsen zijn we terug bij af. Dat we dat niet meer wilden was juist de reden om naar Penta Primair te gaan.”
Een ander lastig punt is het geld dat de deelnemende partijen voor het nieuwe gebouw moeten ophoesten. Het idee is dat voor tienduizenden euro’s aan obligaties worden verkocht, die na tien jaar worden terugbetaald. Cruiming: “Onze leden hebben al genoeg aan de acties die we zelf ieder jaar organiseren. Bovendien bestaat het grootste deel van de leden uit de jeugd, wat betekent dat je toch weer bij de ouders terechtkomt. Wij weten dat daar niet veel te halen valt op dit gebied.”
Voor de VVD was de deelname van Woudklank een voorwaarde om in te stemmen met de plannen. Gert van Werven: “Crescendo geeft wat ons betreft de maat aan. Daar is vanuit de gemeente zo’n € 125.000 naartoe gegaan. Ons is altijd verteld dat er € 230.000 tot € 250.000 nodig was voor de muziekverenigingen. Dat was te verdedigen met twee verenigingen, maar dat wordt nu een stuk lastiger.” Van Werven ziet sowieso kansen om geld te besparen. “Bij Crescendo en in Lutjegast is het gebouw grotendeels door vrijwilligers neergezet. Hier is het de bedoeling dat een bedrijf wordt ingehuurd.” Volgens Van Werven kan het geld beter geïnvesteerd worden in kunstgras in Niekerk.

Die twijfel is ook groot bij GroenLinks. “De vraag is of we het nu nog moeten doen en ik denk dat we die dinsdag beantwoorden met ‘nee’,” zegt Jan Wessels. “In het begin was het een prachtig plan bij het zwembad en inclusief een jeugdsoos. Daar is niet veel meer van over. Wij denken ook dat hoe je het wendt of keert: het zal geheid ten koste gaan van het Barontheater.” Volgens Wessels is het project in Grootegast en politieke issue geworden. “De vraag is of je overal optreedruimtes en zalen wilt hebben. Als Dindua in Niekerk een optreden geeft, kan dat in de kerk of buiten. Waarom in Grootegast niet?”

Voorstander van het project blijft de Pvda. De partij vindt dat Woudklank mee moet in de plannen. “Het is wrang dat je geld vrijmaakt voor muziek- en voetbalverenigingen en dat vervolgens één partij zich daar niet goed bij voelt. Ik snap hun keuze wel, maar als gemeente heb je het liefst alle kinderen onder één dak,” zegt Myra Eeken. “Moet je de rest dan straffen als één partij – met goede argumenten – niet meedoet?”

Partijen die nog twijfelen zijn VZ2000, het CDA en de ChristenUnie. De eerste partij neigt naar een ‘nee’, het christelijke duo naar een ‘ja’. Ytsen van der Velde (VZ2000): “De accountant heeft ons gewaarschuwd voor enkele forse tegenvallers die er dit jaar aan zitten te komen. Daar willen we eerst duidelijkheid over voor we opnieuw geld uitgeven.” De ChristenUnie noemt het bij woorden van Kees Apoll ‘een beetje kortzichtig en dom’ dat Woudklank nu uit het project gestapt is. “Ik denk dat ze met dit plan op lange termijn beter uit zijn,” zegt hij. Apoll wil nog wel voor de vergadering eens kritisch naar de begroting kijken, omdat hier volgens hem “nog wel wat aan moet gebeuren”.