Staterslening Grootegast blijft voor nieuwbouwwoningen

0
92

GROOTEGAST – De gemeenteraad van Grootegast heeft afgelopen week tweeënhalf ton extra in de pot voor startersleningen gestopt. Doordat nu € 650.000 beschikbaar is, verwacht de gemeente ook de komende jaren huizenzoekers te kunnen blijven helpen. Volgens de oppositie in de gemeenteraad is de huidige regeling niet eerlijk, omdat mensen die een bestaande woning willen kopen er niet van kunnen profiteren. “In de woonvisie voor het Westerkwartier heeft de raad unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van zo’n lening voor alle woningen. Nu hadden deze woorden omgezet kunnen worden in daden, maar de daadkracht ontbreekt,” stelde Gert van Werven (VVD). Harm Beute (VZ2000) vreest dat de gemeente door de verschillende uitspraken wel eens voor het gerecht gedaagd kan worden. Hielke Westra (CDA) verdedigde het coalitiestandpunt met de opmerking dat al bij de behandeling van de visie gezegd is dat de partijen niet voor een dergelijke regeling voor bestaande bouw zijn. “Als daar Westerkwartierbreed vraag naar komt, gaan we het opnieuw bekijken.”