Oorsprong Pieterburen kan nog koorleden van kwaliteit gebruiken

0
163
image

Theaterstuk zet Waddengebied op
unieke wijze op de kaart

 

PIETERBUREN – Het theaterstuk Oorsprong Pieterburen,waarbij ‘local hero’ Arie Molenhuis een stevigevinger in de pap heeft, wordt op een grootse manier latenzien. Het is een bijzondere vorm van theater, waarbijde locatievoorstelling langs verschillende plaatsenlangs de kust reist. Pieterburen is één van de plekkenwaar het gebeurt. Mede-organisator Arie Molenhuiszoekt nog koorleden.Hij kent zijn plek, want theatermaaktster Esther van Tilheeft de touwtjes stevig in handen. Maar Arie Molenhuiskan zijn ideeën en enthousiasme zeker kwijt in het project.Het vormen van een koor bijvoorbeeld, dat een prominenterol zal krijgen in het project. “Een koor opzettenis veel werk”, aldus Molenhuis. “Het polsen van mensenvordert niet zo snel, je moet muzikanten hebben, nummersuitzoeken en dat moet allemaal op hoog niveaugebeuren. Want het koor gaat vierstemmig zingen.”Terwijl Van Til vakantie viert in Kroatië is Molenhuis erstiekem in geslaagd zijn stempel op het project te drukken.De liedjes van Arnold Veeman krijgen weliswaraeen prominente plek in het programma, Molenhuis welals rasechte Groninger zelf als geen ander welke Groningstaligeliedjes in de voorstelling thuishoren. “Hetkoor krijgt ook een hoofdrol in het programma. Eigenlijkmocht ik niet aan het programma komen, maar ik hebnu drie nummers ingebracht. Esther vertelde mij dat ikdaarmee aan het maximum zit, anders is het programmauit balans”, lacht hij. De inwoner van Winsum, nogaltijd nauw betrokken bij het wel en wee in Pieterburen,heeft ondertussen ruim 35 koorleden geworven. “Enniet de minste hè, het zijn allemaal koorleden op eenhoog niveau. Dat moet ook, want het wordt een voorstellingvan formaat.”Eigen arrangementDaarbij heeft Molenhuis goed rondgekeken en zijn oorgoed te luister gelegd. De flamboyante promotor vanhet Waddengebied deed inspiratie op in de Groningermuziek. “Erwin de Vries trad bijvoorbeeld op in Winsum,waar ik het geluidzou doen. Hij zonghet nummer ‘DePolder’, en eenkoor zong mee opde achtergrond.Het klonk prachtigen dat nummerheb ik dus uitgekozen,evenalshet ‘Land waar ikgeboren ben’ vanKlaas Spekkenen ‘Mien Eerdappellaand’van EdeStaal. Hiermee hebben we drie topnummers in het programmadat het koor gaat zingen. En er wordt een eigenarrangement op gemaakt.”Dat is bepaald geen sinecure, helemaal wanneer je bedenktdat het improvisatiekoor slechts twee avonden detijd heeft om de muziek goed in te studeren, en dat terwijlhet ook nog vierstemmig zal worden gezongen. Molenhuisis dan ook op zoek naar toppers, die iets toevoegenaan het koor. “Nogmaals, het is een heel hoog niveau”,waarschuwt hij. “Ik heb diverse koren in de regio gebelden daaruit is een mooi koor van 35 personen ontstaan.Maar potentiële koorleden die een goed niveau bereikenzijn welkom. Ze kunnen zich nog aanmelden.”De twee repetitieavonden staan gepland op 12 augustusen 19 augustus. Er wordt gerepeteerd in de kerkvan Pieterburen en potentiële koorleden kunnen zichopgeven bij Arie Molenhuis door te bellen met 06 – 20414012. Op 28 en 29 augustus wordt het theaterstuk aande voeten van het Wad ten gehore gebracht, waarbijhet een rondreizend theater wordt in Pieterburen en dewadden. Het is uiterst spectaculair, alle reden om eenkaartje te kopen. Kaarten bestellen kan via www.buog.nl/kaartjes of bij het bezoekerscentrum van GroningerLandschap in Pieterburen.