Het is genieten tijdens de spelweek in Oldehove

0
202
Oldehove Spelweek VP-2

De fik erin!

OLDEHOVE – De spelweek is een begrip in Oldehove en dat bleek wel weer afgelopen week. Er deed dit jaar een recordaantal van maar liefst 128 kinderen mee aan de week vol vertier. Tweeënveertig begeleiders zorgden ervoor dat de laatste week van de vakantie één vol vermaak was. Met als hoogtepunt de brandbult op vrijdag.

“Het weer zat ook echt mee dit jaar”, vindt Sanne Bekker, die zelf al voor twaalfde jaar als begeleider bij de Spelweek aanwezig was. En dat weer paste met alle zonneschijn ook nog eens prima bij het thema wat dit jaar ‘tropisch eiland’ was. Dat tropische kwam weer terug in de inrichting van tent, in de aankleding van het terrein en in alle elementen van de gespeelde spelletjes. Wat te denken van tropisch dansen? De kinderen in Oldehove kunnen het nu. Er verrees zelfs een zwembad op het terrein, gebouwd door een aantal heren van de leiding die al voor de negentiende keer de week mogelijk maakten.

De spelweek kan dan ook rekenen op een aantal trouwe fans. Niet alleen wordt de week door de kinderen zeer gewaardeerd, ook de begeleiders hebben het enorm naar hun zin. “We kennen elkaar allemaal”, vertelt Sanne. “Het is echt een hele hechte groep. Soms spreken we elkaar een jaar niet, maar pak je het hier zo weer op. Dit jaar zijn er enorm veel kinderen die meedoen, maar gelukkig konden we ook op extra vrijwilligers rekenen. Er zijn een aantal nieuwe vrijwilligers die zelf nog meegedaan hebben en dat enthousiasme voor de spelweek nog helemaal bij zich hebben.” Naast haar staat Sjaukje Poelman die zelf uit Bedum komt en daar woont, maar dankzij haar vriend ook besmet werd met het Spelweek-Oldehove-virus en nu alweer voor het derde jaar vrijwilliger is. “Het is hier zo anders en zo gezellig. Ja, heel bijzonder eigenlijk.” Volgens ‘opperhoofd’ Douwe van der Leij, die toch wel hoofd-organisator mag worden genoemd en niet geheel toevallig weer de vriend van Sanne is, is dat te wijten aan het feit dat deze groep vrijwilligers ook echt de hele dag samen doorbrengt. “Je eet samen, je snackt samen, je bent hier van ’s ochtends tot ‘s avonds. Dat is wat de groep bindt.” Meta Postma, één van de moeders van de vrijwilligers zorgt ervoor dat het ze aan niks ontbreekt. Zij kookt in twee etappes voor alle 42 begeleiders en zorgt ook nog eens dat ze de jongens en meiden van fruit en snacks voorziet.

En waar de vrijwilligers genieten, genieten de kinderen ook. “Kinderen vanaf 6 jaar tot groep acht kunnen meedoen. Ze komen in groepjes waarin ze de hele week van alles doen. Ze hoeven niet verplicht daarin te blijven, maar het is wel heel leuk. Vaak leren kinderen die elkaar anders nooit spreken, elkaar dan opeens goed kennen”, vertelt Sanne. “Vanaf 9 jaar mogen ze ook blijven slapen op de slaapnacht. Dat is altijd na de bonte avond, die bij de familie de Ruiter in een grote boerenschuur is. Van tevoren lopen we met veel lawaai door het dorp en na de bonte avond volgt dan nog een spooktocht”, somt ze op.

Maar het hoogtepunt is en blijft toch de brandbult op vrijdag als afsluiting van de spelweek. Met dank aan de familie Mechielsen en de heren van de vrijwillige brandweer ook dit jaar weer een groot succes. Onder luid gejuich van de kinderen worden de hutten door de shovel op één bult geveegd en dan aangestoken. Al snel ontstaat een grote vlammenzee, maar geen van de kinderen laat zich afschrikken ook even de brandweerslang vast te houden. Het is een imposant gezicht. “Ja”, lacht Sanne, “eerder belde er iemand uit Saaksum met het alarmnummer. Die zag de rook en dacht dat de sporthal in brand stond. Kregen de brandweermannen allemaal die melding binnen, terwijl ze hier stonden.”