Dorpsbelangen en gemeente Grootegast ondertekenen visie dorpenbeleid

0
105

GROOTEGAST- Gisteravond hebben de organisaties van dorpsbelangen en de gemeente Grootegast de gezamenlijke visie op het dorpenbeleid ondertekend. Dit is de afronding van de gezamenlijke ontwikkeling van deze visie en het startschot van de nieuwe communicatiestructuur tussen gemeente en de dorpen. Het document is ondertekend door de voorzitters van dorpsbelangen en verantwoordelijk wethouder Kor de Wagt. Daarna wordt de visie aangeboden aan de gemeenteraad.

Vanaf 1 oktober zal in deze nieuwe structuur de wethouder dorpenbeleid worden ondersteund door een contactambtenaar. Deze zal als vast aanspreekpunt dienen voor de zeven dorpsbelangen in de gemeente.

Met het oog op de huidige sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen wordt met het nieuwe dorpenbeleid toegewerkt naar een verandering in denken: van ‘dorpen vragen, gemeente doet’, naar ‘dorpen doen, de gemeente faciliteert’. Ook wordt hiermee ingespeeld op de mogelijke gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier.

In het visiedocument wordt de nieuwe communicatiestructuur en rolverdeling tussen gemeente en dorpen omschreven. Na een jaar zal dit worden geëvalueerd. Een mogelijke vervolgstap is de overdracht van meer financiële middelen en verantwoordelijkheden aan de dorpen. Deze verandering zal stap voor stap plaatsvinden en in direct overleg tussen de gemeente en de dorpen.