De Marne wil burgemeester Wiersma houden

0
162

LEENS – Op 1 september 2015 heeft de gemeenteraad besloten om Koos Wiersma aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente De Marne. De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad heeft hiermee gevolg gegeven aan het verzoek van de Commissaris van de Koning van 1 april 2015 om de procedure tot aanbeveling op te starten.

De gemeenteraad heeft op 1 september 2015 gisteren ingestemd met het positieve advies van de commissie om de herbenoeming van burgemeester Wiersma bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. De aanbeveling gaat nu door tussenkomst van de Commissaris van de Koning in Groningen naar de bewindsman.

De eerste ambtstermijn van burgemeester Wiersma eindigt op 7 januari 2016. De herbenoeming vindt plaats voor een ambtsperiode van zes jaar. Voordat Wiersma burgmeester van gemeente De Marne werd, was hij vier jaar wethouder in de gemeente Zuidhorn voor het CDA. Wiersma werd in 2010 opvolger van Joan Stam (D66).