Dries Posthumus hoopt op nieuw elan bij SWgZ

0
208
zuidhorn-Posthumus

Nieuwe bestuursleden gezocht

ZUIDHORN – De Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voorzitter Dries Posthumus hoopt op vier bevlogen, enthousiaste mensen die ervoor zorgen dat SWgZ voorbereid is op de toekomst. Inwoners van de gemeente Zuidhorn kunnen zich tot 15 oktober aanmelden.

“We zoeken vier mensen die verstand hebben van uiteenlopende zaken”, licht hij toe. “Dat zorgt ervoor dat het bestuur veelzijdig is. We zoeken bijvoorbeeld een bestuurslid die kennis heeft van HRM en Personeelszaken, terwijl de penningmeester die we zoeken niet alleen de boekhouding doet, maar ook weet waar een organisatie als SWgZ subsidies kan aanvragen.”

Ook sluit Posthumus zijn ogen niet voor de komende herindeling. In 2018 is het voornemen om de vier gemeenten in het Westerkwartier samen te voegen en dat betekent dat de welzijnsorganisaties steeds nauwer zullen gaan samenwerken. “De vraag is, wat wil je en met wie wil je vooruit als organisatie. We zoeken inwoners van de gemeente Zuidhorn, uit alle lagen van de maatschappij, van jong tot oud, mannen en vrouwen. Niet alleen bestuurders van 65 jaar en ouder, ook veel jongere inwoners van de gemeente mogen zich melden.

Posthumus en de betrokkenen bij SWgZ hebben bewust gekozen geen nieuwe bestuursleden uit het eigen netwerk te benaderen, de organisatie wil juist verschillende inwoners uit Zuidhorn en omliggende dorpen in haar bestuur installeren. Om dit gestalte te laten krijgen hoopt Posthumus op vele reacties, die zich allemaal kandidaat willen stellen voor een plek in het bestuur. Dat bestuur gaat zich dan coachend en adviserend naar de rest van de organisatie opstellen, terwijl de besluitvorming wel in handen is van het stichtingsbestuur. “De organisatie van de laatste editie van KanaalPop is daarbij een mooi voorbeeld. De eindverantwoordelijkheid lag bij SWgZ, de organisatie van het festival werd door mensen uit het dorp gedragen. En er is uiteindelijk een prachtig festival neergezet.”

De huidige voorzitter kan, wanneer er vier nieuwe bestuursleden zijn gevonden, zijn voorzittershamer eventueel uit handen geven. “Als we met z’n vijven zijn gaan we de portefeuilles verdelen. Dat kan betekenen dat ik straks geen voorzitter meer ben. Ik hoef ook niet te blijven wat ik nu ben. Het gaat erom dat er straks een bestuur staat waarbij iedereen zich goed bij zijn of haar rol voelt. En ik kan op de achtergrond ook prima functioneren.”

SWgZ heeft ook haar eigen rol veranderd zien worden. “We proberen vooral inwoners zelf mee te lanten doen en in beweging te krijgen. Juist in de verschillende dorpen willen we actief zijn, om zo overal inzichtelijk te hebben wat er speelt.”

Die visie hoopt SwGZ met een nieuw bestuur verder uit te dragen. Belangstellenden kunnen reageren tot 15 oktober. Wanneer Posthumus de verschillende reacties binnen heeft, worden de gesprekken gestart. En voor de goede orde, het gaat om een functie op vrijwillige basis. Reageren kan naar agsposthumus@hetnet.nl.