Continurooster zorgt voor rust op De Molenberg

0
142
Grootegast-janny-buiter

School gaat mee met maatschappelijke ontwikkeling

GROOTEGAST – OBS De Molenberg is sinds dit schooljaar gestart met het invoeren van het continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen overblijven op de school en de boterham niet meer door de kinderen thuis wordt genuttigd. Goed voor de kinderen, zo constateert directeur Janny Buiten.

Aanleiding voor de school om het continurooster in te voeren is de groeiende groep kinderen die gebruikmaakte van de mogelijkheid tot overblijven op de school. De groep kinderen die tussen de middag naar huis ging om te eten slonk, en wanneer de kinderen dat wel deden, was het tijdens de middaglessen toch weer even wennen. “Het was voor de kinderen die thuis aten soms rennen en vliegen om weer op school te komen”, vertelt Buiten. “Je merkte dat de kinderen er onrustig van werden, onze leerkrachten merkten dat het in hun klassen een stuk onrustiger was. We merken nu dat de dag veel rustiger is voor de kinderen.”

Volgens Buiten komt dat door het feit dat kinderen nu de schooldag in één omgeving verblijven. Wanneer een kind tussen de middag thuis eet, komt hij of zij weer in een andere omgeving en neemt die prikkels weer mee de middagles in. “We merken dat kinderen na de middagpauze drukker waren.” Dat is nu niet meer het geval. “Kinderen hoeven nu minder verkeersbewegingen te maken”, stelt Buiten. “Het zorgt ervoor dat het rustiger is voor kinderen, en voor ouders.” En daar waar voorheen de pauze een uur duurde, is deze in het continurooster teruggebracht tot drie kwartier. “Kinderen ervoeren dat uur als lang.” Nu heeft de school een kwartier gepland voor het eten van de lunch, terwijl kinderen daarna een half uur kunnen spelen. Een gezamenlijke pauze voor alle leerlingen. “En dat werkt. Kinderen uit de jongere groepen kijken tegen de kinderen in de oudere groepen op en leren ervan. En het is heel leuk om te zien dat de oudere kinderen de jongere kinderen echt willen helpen.”

Om het continurooster in te voeren is vorig jaar een peiling gehouden onder de ouders van de kinderen. “Dit idee is vóór de vakantie met ouders gecommuniceerd. Ouders mochten hierover hun mening geven en een overgrote meerderheid ging akkoord met het continurooster. Dit is op initiatief van de Medezeggenschapsraad uitgevoerd.” En tot dusver is er volgens Buiten geen wanklank gevallen. “Het is best een grote verandering voor ouders, maar tot nu toe is er positief gereageerd.”

Onderwijzend

Bovendien wordt de middagpauze educatief door de leerkrachten van de school. “We hebben besproken met het team hoe we de pauze willen invullen. Gaan we gezellig eten of gaan we ze onderwijs aanbieden in dat kwartier? We hebben gekozen voor het laatste. Dat betekent dat de juf voorleest, of dat ze programma’s als Nieuws uit de Natuur en Klokhuis aan het kijken zijn. Na een kwartier mogen ze dan naar buiten om te spelen.”

Die onderwijzende toon wordt ook meegenomen in de levensstijl voor kinderen. De school probeert het belang van gezonde voeding te benadrukken. “We hebben een grote koelkast, waarin de kinderen hun fruithapje, drinken en hun broodjes leggen. We hebben aangegeven dat kinderen geen koolzuurhoudende dranken mogen meenemen, dat betekent bijvoorbeeld dat ze geen cola kunnen meenemen. Daarnaast benadrukken we het belang van gezond beleg.”

Om de lijn van gezonde voeding door te trekken heeft De Molenberg zich aangemeld voor het fruitproject EU Schoolfruit . “Dat betekent dat kinderen een aantal maanden gratis fruit krijgen op school. Een gezonde voeding is belangrijk voor een gezond gewicht. Dat proberen we ze zeker mee te geven.”