Samenwerkingsschool Oldehove moet onderwijs perspectief brengen

0
224
Oldehove MArtha van dijk en Libbe de ries

Gesprekken voor fusie CBS De Wingerd en OBS Jan Bierma

OLDEHOVE – De één heeft 99 leerlingen, de ander 56. En dan is er ook nog een derde school. Het dorp Oldehove krimpt en dat heeft gevolgen voor het onderwijs in de plaats. Één van die gevolgen is het aantal leerlingen dat afneemt. CBS De Wingerd en OBS Jan Bierma hebben daarop de handen ineen geslagen. De komende tijd wordt uitgezocht of een fusie kan gaan werken.

En wanneer alles meezit, moeten die fusieplannen op 1 augustus 2016 zijn afgerond. De directies van CBS De Wingerd en OBS Jan Bierma willen ruim daarvoor duidelijkheid hebben. Die duidelijkheid gaat er ongetwijfeld komen, want het traject richting een eventuele fusie is ingezet. Onder de ouders en het personeel van beide scholen is een draagvlakonderzoek gehouden en de uitkomsten daarvan zijn glashelder: onderzoek de mogelijkheden tot een fusie maar.

Dat gaat dan ook gebeuren. En daarmee zijn de directeuren Martha van Dijk (De Wingerd) en Libbe de Vries (Jan Bierma) tevreden. Want ook zij zien in dat afwachten geen zin heeft, enkel proactief handelen kan het onderwijs in Oldehove de impuls geven die het verdient. Eerlijk zijn ze ook, want de noodzaak is bij OBS Jan Bierma met 56 leerlingen net iets groter dan bij CBS De Wingerd, dat 99 leerlingen klaarstoomt voor het voortgezet onderwijs. “Bij ons is de aanleiding net iets groter, dat klopt”, zegt De Vries. “De krimp is de hoofdoorzaak. Er is sprake van een teruglopend leerlingenaantal in Oldehove. We weten van beide scholen dat de krimp doorzet. We zijn een kleine school, er zal dan een moment komen dat we niet meer kunnen bestaan. Dat moment willen we voor zijn.”

De twee benadrukken dat de fusie nog geen vast gegeven is. Voordat het zover is, gaan beide schoolteams met elkaar brainstormen tijdens een ‘heisessie’, terwijl ouders en andere betrokkenen er ook iets van mogen vinden. Het draagvlakonderzoek geeft echter wel aan dat het dorp Oldehove de fusieplannen ondersteunt. “Het maakt wel iets los bij de mensen”, vertelt Van Dijk. “Er verdwijnt iets wat je nu hebt, terwijl je niet weet wat je ervoor terugkrijgt. Maar de ouders tonen zich welwillend, zij zetten de toekomst van het dorp voorop. Daarnaast is Dorpsbelangen een groot voorstander van een eventuele fusie.” Voordat de nieuwe samenwerkingsschool van start gaat, stroomt er nog heel wat water door het Reitdiep. “Er zijn heel veel zaken die op elkaar afgestemd moeten worden”, vervolgt Van Dijk. “De vormen van onderwijs bijvoorbeeld, die zijn heel verschillend. Ook speelt de cultuur van de school een rol. Wij zijn een christelijke school, Jan Bierma is een openbare school. Hoe gaan we dat vormgeven? Dat gaan we de komende periode uitzoeken.”

Locatie

Bovendien is het de vraag wat de nieuwe locatie wordt, mocht de samenwerkingsschool een feit zijn. De huidige locaties aan de Wengeweer en de Schoolstraat zijn voor een nieuwe samenwerkingsschool met 150 leerlingen te klein. De nieuwe school verdelen over twee locaties heeft ook geen voorkeur van beide schooldirecties, terwijl het de vraag is of de gemeente Zuidhorn geld kan vrijmaken voor een nieuwbouwpand. “Er is een werkgroep huisvesting in het leven geroepen die objectief naar deze situatie kijkt”, legt De Vries uit. “Bovendien heeft de gemeente Zuidhorn drie jaar terug een huisvestingsplan opgesteld. De locatie waar Jan Bierma is gevestigd is een prachtig gebouw, een echt monumentaal pand. Maar de achterban van De Wingerd hecht veel waarde aan dit gebouw. Ook dat moet worden meegenomen in het proces.”

De verkenningsfase is ingezet, de medezeggenschapsraden van De Wingerd en Jan Bierma hebben uiteindelijk de beslissende stem. Wanneer één van beide organen na de periode van verkenning ‘nee’ zegt, gaat de fusie niet door. Van Dijk en De Vries hopen echter wel op een positief geluid van de medezeggenschapsraden. “We gaan uit van een goed verlopen proces met een mooi einde”, laat Van Dijk weten. Volgend voorjaar moet die duidelijkheid er zijn. En wanneer het oordeel dan positief is, is de nieuwe samenwerkingsschool van Oldehove in 2016 een feit.