Zuidhorn en Grootegast zoeken ‘kleine’ opvanglocaties voor asielzoekers

0
1460

GROOTEGAST/ZUIDHORN – Mogelijk komen er in de gemeenten Grootegast en Zuidhorn opvanglocaties voor zo’n 500 asielzoekers. Burgemeester Bert Swart (Zuidhorn) en Kor Dijkstra (Grootegast) informeerden hun gemeenteraden daar maandag en dinsdag over. Waar de asielcentra komen, willen de colleges nog in het midden laten. Pas als het COA instemt, worden omwonenden geïnformeerd.

De komst van asielcentra in de regio ligt gevoelig. Hoewel de gemeenteraden unaniem vinden dat de asielzoekers opgevangen moeten worden, is het de vraag waar dat dan moet gaan gebeuren. Ook is het de vraag hoe groot de centra moeten worden. Volgens burgemeester Kor Dijkstra wordt er in de gemeente Grootegast specifiek naar één locatie gekeken. “We hebben eerder gesproken over leegstaande panden, maar die zijn wat het COA betreft te klein voor een goede bedrijfsvoering en beveiliging.”

In welk dorp die ene locatie is, wilde Dijkstra dinsdag niet zeggen. “Zodra het COA een ‘go’ geeft zal per ommegaande de gemeenteraad worden geïnformeerd, datzelfde geldt voor de omwonenden.” De burgemeester zei dat hij op korte termijn duidelijkheid verwacht uit Rijswijk, waar het hoofdkantoor staat. “Als die ‘go’ er dan komt, kan het COA binnen drie weken een compleet centrum operationeel maken.” Het idee is dat het centrum er dan ook zo’n vijf jaar zal blijven staan.

In Grootegast kwam VZ2000 met de suggestie om het centrum te plaatsen in het Robles Park, omdat hier ook al de NUTS-voorzieningen aanwezig zijn. Mocht het centrum niet doorgaan, dan pleit raadslid Harm Beute ervoor om op deze plek huurwoningen te bouwen, waar zowel asielzoekers met een status als andere woningzoekenden kunnen wonen. “Je kunt mensen wel ophokken in een schoolgebouw, maar op mijn manier vang je mensen op in huizen. Niet in fabrieken.” Door grote hoeveelheden huurwoningen te bouwen, moeten ook de nu al woningzoekende mensen een plek krijgen. “Je moet ervoor zorgen dat er geen concurrentie is tussen statushouders en mensen uit onze eigen gemeente. Door dit te doen, sla je twee vliegen in één klap.”

Voor het plan kon Beute geen steun oogsten. Wel noemde raadslid Myra Eeken (VZ2000) het opvallend dat VZ2000 met het plan kwam. “Terwijl zij asielzoekers nooit een warm hart hebben toegedragen. Dit wordt er nu bijgehaald om voor anderen een woning te krijgen.” De opmerking viel slecht bij Beute. “Als wij vinden dat hier voor statushouders geen plek is, dan hadden we dat wel gezegd,” antwoorde hij. “De PvdA heeft bij de verkiezingen een draai om de oren gehad, ik vind niet dat u dit nu kan zeggen.”

Hoeveel locaties er in Zuidhorn op het oog zijn, zei burgemeester Swart maandagavond niet. Wel zei hij ervan uit te gaan dat als er een locatie komt, deze zo’n 400 tot 600 mensen zal huisvesten. De raad van Zuidhorn nam op dezelfde avond een motie aan, waarin het college opgeroepen wordt actief op zoek te gaan naar locaties. De motie werd unaniem gesteund en onder veel enthousiasme van burgemeester Swart ontvangen.