Dorpshuis, scouting en vaarroute meegenomen in Dorpsvisie Grootegast

0
187
grootegast visieavond

GROOTEGAST – Het gesprek wat Dorpsbelangen Grootegast organiseerde voor de buurtverenigingen en inwoners van het dorp is erg vruchtbaar gebleken. Om tot een nieuwe dorpsvisie te komen nodigde de belangengroepering de verschillende partijen uit. De opkomst was weliswaar niet groot, maar aan ideeën geen gebrek.

Met twee buurtverenigingen en diverse particuliere bezoekers van de dialoogavond viel de opkomst wat tegen, zo erkende secretaris Tine Stoker van Dorpsbelangen ook. Maar volgens haar kan er teruggekeken worden op een prima avond. “Het was heel zinvol”, vertelde ze. “De aanwezigen hebben verschillende ideeën uitgesproken. Zo is er de wens om een dorpshuis te realiseren in Grootegast.” Volgens Stoker ontbreekt een dergelijke voorziening, waar ouderenmiddagen gehouden kunnen worden en waar buurtverenigingen bijvoorbeeld kunnen vergaderen.

Verder is de wens om een scoutingclub te starten genoemd. De plek waar deze club zou kunnen resideren is het Kolonelsbos. “Daar zou dan een blokhut moeten komen”, liet Stoker weten. “Ook is de opmerking gemaakt om de vaarmogelijkheden rondom Grootegast te onderzoeken. In het verleden heeft Harrie Jonker zich sterk gemaakt voor vaarrecreatie, maar hij kreeg geen poot aan de grond. Het idee is nu weer opnieuw genoemd en dat nemen we mee.”

In de toekomst zal de rol van Dorpsbelangen Grootegast prominenter worden door de naderende herindeling. Met het oog op deze gebeurtenis heeft de gemeente het convenant Sterke Dorpen opgesteld, om de dorpen in de huidige gemeente ook voor te bereiden op de toekomst. “Na de herindeling krijgt Dorpsbelangen meer verantwoordelijkheden. En de werkwijze wordt anders. Zo krijgt Grootegast een Dorpencoördinator en wordt Kor de Wagt als wethouder verantwoordelijk voor het dorpenbeleid vanuit de gemeente. Naar verwachting hebben we zo’n vier keer overleg per jaar.”

Met andere woorden, de Dorpsvisie Grootegast zal bestaan uit diverse nieuwe ideeën. Om de inwoners van het dorp de kans te geven hun mening te laten horen, zal een delegatie van Dorpsbelangen op vrijdagen op de markt aanwezig zijn om de meningen van dorpsbewoners aan te horen. “Verder hebben we het Hooge Heem, De Zijlen en de Voedselbank om hun input gevraagd.”

Wanneer deze informatie binnen is, gaat Dorpsbelangen aan de slag met het opstellen van de Dorpsvisie. Dit document wordt ergens rond november en december gepresenteerd.