Wethouder Herwil van Gelder is blij

0
270
Herwil van Gelder

Bibliotheekwerk in De Marne tot 2020 gegarandeerd

LEENS – De gemeentelijke subsidie krimpt fors en Biblionet Groningen moet er meer voor gaan doen. Toch zijn gemeente De Marne en haar huidige partner tot een akkoord gekomen om het bibliotheekwerk in elk geval tot 2020 te garanderen. De gemeente heeft Biblionet Groningen wel een aantal voorwaarden meegegeven: de netwerkorganisatie van bibliotheken moet in elk geval samenwerken met de werkgroep Behoud Bibliotheek De Marne.

De dienstverlening van Biblionet Groningen blijft wel hetzelfde. Dat betekent dat de vestiging in Leens ‘gewoon’ blijft werken volgens het Groningse bibliotheekconcept en dat er op drie basisscholen een bibliotheek en een Boek-aan-huisdienst geopend blijven. De gemeentelijke subsidie is teruggedraaid van 240.000 euro naar 100.000 euro per jaar. “De gemeentelijke bijdrage was met 240.000 euro nogal fors”, legt wethouder Herwil van Gelder (GroenLinks) uit. “Dat kon niet op dezelfde manier doorgaan en die uitdaging is Biblionet Groningen aangegaan. Voor een gemeente als De Marne is een bedrag van 240.000 euro namelijk heel veel geld. We hebben onszelf en Biblionet Groningen gedwongen anders te kijken naar de situatie.”

En dat ‘anders kijken naar de situatie’ houdt in dat De Marne, Biblionet en Werkgroep Behoud Bibliotheek De Marne een hele krachttour moesten uithalen om het bibliotheekwerk in haar huidige vorm in de gemeente te behouden. Dat dit uiteindelijk is gelukt, stemt Van Gelder tot tevredenheid. De partijen zien namelijk gezamenlijk in dat de veranderende maatschappelijke rol van de voorziening beter benut kan worden. Zo wordt Biblionet Groningen uitgedaagd om in De Marne een belangrijke rol te laten spelen bij de verspreiding van kennis, informatie en cultuur, om zo een breder publiek te bereiken. Daarbij spelen een aantal maatschappelijke thema’s een prominente rol. “Het plan wat Biblionet Groningen voor De Marne heeft geschreven houdt specifiek in dat de bibliotheek actiever zal zijn op scholen en aan de slag gaan om de laaggeletterdheid te bestrijden”, vervolgt de GroenLinks-bestuurder. “Ook is de bibliotheek een manier om verbindingen in de lokale gemeenschap tot stand te brengen.”

Huiskamer

Hoe al deze doelstellingen er in de praktijk uit gaan zien, is even afwachten. Gemeente De Marne, Biblionet Groningen en de werkgroep Behoud Bibliotheek De Marne gaan de komende tijd aan de slag om deze doelstellingen uit te werken. Één van de doelstellingen is de bibliotheek om te toveren tot een laagdrempelige voorziening, die voor verschillende groepen toegankelijk is. De uitstraling van een ‘huiskamer’ is gewenst. Of de locatie in Leens daarvoor een verbouwing moet ondergaan, is nog niet duidelijk. “Dat gaan we de komende tijd onderzoeken. Zou een verbouwing werken? Dat is de vraag.”

De werkgroep Behoud Bibliotheek De Marne wordt daarnaast een belangrijke partner voor Biblionet Groningen. “We hebben met Biblionet Groningen afgesproken dat ze de werkgroep serieus nemen als partner.” De gemeente doet dat in elk geval wel. De werkgroep verandert van rechtsvorm in een stichting en krijgt daarbij een gemeentelijke subsidie van 7500 euro. “Dit geeft hen de mogelijkheid om andere subsidiepotjes aan te boren om hun werk te kunnen doen.”

Van Gelder is er trots op dat in tijden van krimp en vergrijzing het bibliotheekwerk in deze vorm behouden kan blijven voor De Marne. “We kunnen de komende vijf jaar in rust werken en de blik naar de toekomst werpen. Dat ons dit is gelukt, maakt mij eerlijk gezegd wel trots. Ik word hier heel enthousiast van.”