GroenLinks pleit voor openbaarheid raadswerkgroep herindeling

0
116

ZUIDHORN- GroenLinks pleitte in de afgelopen raadsvergadering voor openbaarheid van de raadswerkgroep herindeling Westerkwartier. Deze raadsgroep is ingesteld om de herindeling van de vier gemeenten Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek goed te laten verlopen. PvdA en VVD deelden de mening van GroenLinks. CDA, ChristenUnie en D66 konden wel instemmen met besloten vergaderingen van de raadswerkgroep.

Fractievoorzitter van GroenLinks, Klaas Wybo van der Hoek gaf aan dat het geen geheim is dat GroenLinks geen voorstander is van de herindeling. “Als er dan toch sprake is van herindeling, laat dat dan vanuit de burgers komen en niet elementair van bovenaf,” luidde zijn standpunt. Het niet openbaar maken van de vergaderingen van de raadswerkgroep vormde een breekpunt voor zijn partij. “Je moet op z’n minst bij de vergaderingen van de raadswerkgroep kunnen zijn, ik zie niet in dat er enig argument te verzinnen om die niet in openbaarheid te laten plaatsvinden.”

Harrie Rutgers sprak namens D66 over de kwestie. “Wij pleiten ervoor om de raadswerkgroep de kans te geven om met elkaar en weloverwogen over de herindeling te spreken. En daarna kan het vertraagd openbaar gemaakt worden. Openbaar wordt het toch en uiteindelijk vindt de discussie over de herindeling hier in de gemeenteraad plaats. Daarom kunnen wij hier mee instemmen.”

Mark Veenstra, fractievoorzitter van de PvdA, is het niet met Rutgers eens. “Er wordt beargumenteerd dat we juist in dit prille stadium van het herindelingproces beter elkaars standpunten in beslotenheid kunnen delen, voordat deze discussies in de openbaarheid komen. Maar daar zijn wij het niet mee eens. We willen open en transparant met de inwoners communiceren. Dat het voor hen duidelijk is waarover wij als volksvertegenwoordigers besluiten.”

Fractievoorzitter Schippers van de ChristenUnie kon zich wel vinden in de woorden van Rutgers. Martin Boog van het CDA spreekt van een kleine knieval. “Openbaarheid staat wat ons betreft aan de basis van de democratie. De beslotenheid van de raadsgroep is voor ons een kleine knieval. Het is namelijk voor een goede zaak, het staat in dienst van het democratische proces tot de herindeling.”

Geertje Dijkstra, VVD, had net als GroenLinks en PvdA liever gezien dat er door de raadswerkgroep in openbaarheid werd vergaderd. “Als je bij onze inwoners draagvlak wilt krijgen en houden dan is openbaarheid van groot belang,” besluit ze.