“Wij willen niks meer met de ANBO te maken hebben”

0
211
Zuidhorn oprichting Nieuwe seniorenvereniging

Oprichtingsvergadering nieuwe seniorenvereniging

Zuidhorn oprichting Nieuwe seniorenvereniging-2ZUIDHORN – Vorige week werd er in de Gasthorn in Zuidhorn een vergadering gehouden voor alle ANBO-leden, oud-leden en belangstellenden, met als doel een nieuwe seniorenvereniging Westerkwartier op te richten. Aanleiding? De ontevredenheid over de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO). Onder andere leden van ANBO afdelingen De Marne, Winsum, Marum, Leek, Zuidhorn en Grootegast waren aanwezig. Grootegast daarentegen is wel tevreden over de ANBO. Uitkomst? Veertig van die leden heb zich aangesloten bij de nieuwe seniorenvereniging.

Jeen van Manen, voormalig voorzitter van ANBO afdeling Zuidhorn, leidt de vergadering en heeft daarbij de hulp ingeroepen van Eint Ockels. Ockels is de voorzitter van de nieuwe seniorenvereniging in Overijssel en heeft ervaring met het oprichten van een nieuwe vereniging. “Drie jaar geleden heeft de ANBO haar beleid omgegooid”, vertelt hij. “Vanaf dat moment zijn meerdere afdelingen zich gaan verzetten tegen het hoofdbestuur en wilden we niks meer met de ANBO te maken hebben. Waar voorheen een afdeling jaarlijks een bedrag per lid kreeg om activiteiten te organiseren, is dat nu teruggedraaid. Liane De Haan, directeur van de ANBO, heeft de penningmeesters van de afdelingen zelfs fraudeurs genoemd. Terwijl elke accountant die werkzaam is op het hoofdkantoor alle rekeningen in kan zien. Nu moet een afdeling van te voren of achteraf geld ‘aanvragen’ om iets te kunnen organiseren.”

Djuke Zwier-Houweling, aftredend secretaris van de ANBO afdeling Zuidhorn, komt direct met een voorbeeld: “We zouden binnenkort het 40-jarig bestaan van de afdeling vieren”, vertelt ze. “We hebben de afgelopen jaren heel zuinig gedaan, zodat we een feest konden geven. Per lid krijgen wij 4,30 euro per jaar, dat is niet erg veel. We hebben gespaard en hadden 3500 euro in de kas zitten, dus reken maar uit hoe zuinig wij hebben gedaan. Voor die 4,30 euro kunnen we amper genoeg postzegels betalen om de leden zonder internet van alle informatie te voorzien. Ineens waren de rekeningen geblokkeerd en konden wij niet meer bij ons opgespaarde geld. Dus konden we ook geen feest geven.”

De afdelingen Winsum en De Marne zijn al eerder opgeheven door een gebrek aan bestuursleden. Zij konden aansluiting zoeken bij afdeling Zuidhorn. Van de afdelingen Zuidhorn met 180 leden, Leek met 350 leden en Marum met 180 leden zal het bestuur op 1 januari 2016 aftreden. Secretaris Wim Alberda van de afdeling Marum heeft per direct het bijltje erbij neergegooid. Grootegast, met 170 leden, is in deze kwestie de enige die zich positief laat blijken over de ANBO. Zij geven aan gewoon door te willen gaan met het huidige beleid van de organisatie. Thea Franx, voorzitter van de ANBO afdeling Grootegast: “Wij zijn niet van plan om ons aan te sluiten bij een nieuwe vereniging. We hebben geen negatieve geluiden gehoord over de ANBO vanuit onze leden in Grootegast, dus blijven wij doorgaan met hoe het nu gaat. Want dat vinden wij prima.” Van de financiële veranderingen hebben Thea en penningmeester Tiny Rood niks meegekregen. “Nee, dat was van voor onze tijd. Wij weten niet beter dan hoe het nu gaat.” Ook Roel Wegter van de ANBO afdeling Grootegast heeft er iets over te zeggen: “Wij denken om de belangbehartiging van de leden in de Grootegast. De andere afdelingen zijn dissidenten, een groep ‘anders denkenden’. Wij doen daar absoluut niet aan mee en wij blijven Woerden steunen. Wat je nu krijgt is verdeeldheid, en dat is jammer.”

Tiny Neuteboom, ex-penningmeester van afdeling Marum, en een ander ex-lid, gaan zich sowieso aansluiten bij een nieuwe seniorenvereniging: “Ik vind dit een heel goed initiatief. Na de financiële veranderingen vanuit het hoofdkantoor in Woerden zijn wij er direct mee gestopt. Het is zo raar gegaan allemaal en dat wilden we gewoon niet meer. We hebben ons direct afgemeld bij de ANBO.” Naast haar zit een ander ex-lid van de ANBO afdeling Marum. “Wij worden gelijk lid als er een nieuwe vereniging komt!”, lacht ze. “Alles draait op vrijwilligers. Als de vrijwilligers ermee stoppen, hebben ze in Woerden geen regionale steun meer. En dat is precies wat er nu gebeurt.”

Tijdens de vergadering van de seniorenvereniging in oprichting is er de gelegenheid om vragen te stellen aan onder andere Eint Ockels. Hans Greuter, ex-penningmeester van de afdeling Leek, vraagt hoe de nieuwe vereniging het voor elkaar wil krijgen om leden te werven. “Geen enkele plaats is hetzelfde”, antwoord Ockels. “Er is creativiteit nodig om leden te krijgen. In dit geval moeten er ook meerdere dorpen bij elkaar komen, dat lijkt mij het beste. Ik kan geen passend recept geven hoe jullie het precies moeten doen, er is van alles mogelijk.”

Aan het eind van de vergadering stelt Jeen van Manen de hamvraag: “Wie zouden er lid willen worden van een nieuwe vereniging?”, waarop veertig nieuwe leden uit de vijf verschillende afdelingen de Marne, Zuidhorn, Leek, Winsum en Marum zich direct hebben aangemeld voor de nieuwe vereniging. De volgende stap? Die hebben ze nog niet gezet, vertelt Jeen van Manen. “We gaan eerst in december een afscheidsbijeenkomst houden, om het ANBO-verhaal achter ons te laten.”

Op het hoofdkantoor in Woerden vinden ze het jammer dat de ex-leden boos zijn. Joeri Veen, persvoorlichter op het ANBO-hoofdkantoor, vertelt: “Ik snap dat de mensen boos zijn. Liane heeft inderdaad iets gezegd over fraudeurs, maar in een grotere context in een verhaal en dat was de boodschap niet. Eigenlijk was dat bijzaak. Ook vinden we het verschrikkelijk jammer dat we zoveel leden kwijtraken, maar het enige wat wij hebben gedaan is dat wij zijn gaan werken met centrale bedrijfsvoering. Meer verenigingen gaan daar naartoe werken, wij lopen daar eigenlijk gewoon op voor.” Wat de landelijke ANBO ervan vindt dat er een nieuwe seniorenvereniging komt? “Iedereen mag een eigen vereniging oprichten. Alleen in dit geval zijn er zijn een aantal mensen die om onjuiste redenen willen stoppen met de ANBO. Sommige mensen beweren dat de ANBO failliet gaat, maar dat is niet waar. We gaan financieel gezien alleen op een andere manier werken”, aldus Veen.