Gemeente de Marne zoekt locatie AZC in Leens

0
187

LEENS – Het gemeentebestuur van de Marne begint de komende periode met het zoeken naar een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum in de omgeving van Leens. De opvang zal gaan om 450 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar, met kans op een verlenging van nog vijf jaar.

Mascha Elzinga van gemeente de Marne vertelt: “Het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) heeft de Marne gevraagd om te helpen. Daar was het bestuur positief over, maar de gemeente heeft wel een aantal uitgangspunten aangegeven. Maximaal 450 asielzoekers voor een periode van vijf jaar, waarna dit eventueel verlengd kan worden met nog eens vijf jaar. De gemeente heeft gekozen voor Leens omdat dat het centrumdorp van de Marne is. Het is het grootste dorp met de meeste voorzieningen. Dus nu gaan we zoeken naar locaties en zodra er een goede locatie gevonden is, krijgen we akkoord krijgen van het COA.” “

Thijs Klompmaker is de projectleider van het locatieonderzoek. “Er moet sowieso een nieuw gebouw komen”, vertelt hij. “Er zijn geen bestaande gebouwen in de omgeving van Leens die voldoen als AZC.” Over hoe zo’n locatieonderzoek in zijn werk gaat wil Klompmaker nog niet erg veel kwijt. Het enige wat hij weet te vertellen is dat het zal gaan om een stuk grond van vier hectare waar het AZC zal komen.

Of er draagvlak is onder de bewoners weten ze niet. “Als er een locatie gevonden is, gaan we de bewoners informeren door middel van een brief en peilen of er draagvlak is. Maar dat kan best nog een paar maanden duren”, aldus Klopmaker. “Er is zeker een stem voor de bewoners”, valt Elzinga hem bij. “Het locatieonderzoek start nu, maar voor het definitieve besluit is er van te voren afstemming met de bewoners. Over de precieze vorm kan ik nog niet zoveel zeggen, maar er wordt zeker aandacht aan besteed.”