Nog geen locatie vluchtelingenopvang Zuidhorn

0
109

ZUIDHORN- Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Zuidhorn gevraagd om vluchtelingen op te vangen. Het college heeft de afgelopen maanden informatie met het COA uitgewisseld en de opvangmogelijkheden geïnventariseerd. Het COA neemt besluiten over de aangeboden locatie, maar heeft op dit moment nog geen besluit genomen. Zodra de keuze over de opvanglocatie duidelijk is, wil het college de inwoners zo snel mogelijk informeren. Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie wordt ook afstemming gezocht met de andere gemeenten in het Westerkwartier. In de raad van 14 december wordt de voortgang van het onderzoek naar de opvangmogelijkheden van vluchtelingen in de gemeente Zuidhorn besproken.