Raad unaniem over kunstgrasvelden VV Niekerk

0
110

GROOTEGAST – De tribune in de raadszaal van het gemeentehuis in Grootegast zat bijna vol vorige week tijdens de raadsvergadering. Trouwe VV Niekerk-supporters wachtten geduldig op de uitspraak van de raad over de nieuwe kunstgrasvelden, waar de voetballers van VV Niekerk zo om verlegen zitten. Al meerdere trainingen en wedstrijden zijn afgelast door de slechte staat waarin het veld nu verkeert.

Alle partijen waren het eens over het feit dat VV Niekerk een kunstgrasveld moet hebben. Ook konden ze unaniem besluiten dat daar nu geen geld voor beschikbaar is. GroenLinks, VZ2000 en de ChristenUnie geven aan dat er ruimte voor een nieuw veld vrijgehouden kan worden in de begroting van 2017, waarop dhr. Boonstra van de ChristenUnie aanvult dat de plannen voor een nieuwe kunstgrasveld niet een jaar lang in de ijskast gezet moeten worden. Maar dat er simpelweg nu geen geld voor is.

Het CDA en de VVD geven aan dat er gekeken moet worden naar de mogelijkheid van privatisering, waarop mv. Eeken-Hermans van de PvdA aangeeft dat VV Niekerk misschien sponsors moet gaan zoeken. Dhr. Van Werven van de VVD vult aan: “Ook zou ik graag willen zien dat het college bevestigd dat zij ook voorstander zijn.”

Collegelid Kor de Wagt bedankt de raad voor het unanieme besluit. ”Jullie geven allemaal dat er geen geld is, dus er moet gekeken worden naar wat er moet gebeuren om dat geld boven tafel te fietsen. We zullen het meenemen in de Kadernota die we in 2016 bespreken, in de tussentijd moet er gekeken worden naar subsidies en privatisering.”

Nog geen concrete besluiten vanuit de raad, maar vervolgstappen wat betreft het kunstgrasveld voor VV Niekerk komen er zeker. Daar is de raad het over eens.