Christelijke en openbare school in Opende werken samen onder één dak

0
415
Opende Binding

‘We hebben dezelfde passie: goed lesgeven aan kinderen in Opende’

OPENDE- Een christelijke en een openbare school onder één dak. “Dat zou je je dertig jaar geleden niet kunnen voorstellen,” lacht Hans de Jong, leerkracht van christelijke basisschool CDS De Klister. Maar in Opende werd dat begin dit jaar werkelijkheid. CDS De Klister en openbare school OBS Het Kompas delen nu één gebouw met de naam De Binding. “We zijn geen samenwerkingsschool,” vertelt Richard Knol, directeur van CDS De Klister. “Maar op veel gebieden werken we wel samen.”

Hans de Jong valt direct met de deur in huis. “We hebben als scholen altijd al goed contact met elkaar gehad, maar die samenwerking ging vaak niet verder dan het samen organiseren van de sportdagen of de Koningsspelen.” Dat is anders geworden nu beide scholen in één gebouw zitten, vertelt directeur Ineke Schouwstra van OBS Het Kompas. “Zo hebben we de Kinderboekenweek samen met elkaar georganiseerd.” “En ook het Sinterklaasfeest hebben we samen georganiseerd,” voegt Richard Knol eraan toe.

Schouwstra knikt. “Dat zijn de eerste dingen waar je elkaar heel snel in kunt vinden. De kerstviering hebben we wel apart gedaan. Wij hielden een kerstwandeling waarin langs de route het hele kerstverhaal van Jozef en Maria nagespeeld werd. Wij zijn wel een openbare school, maar dat betekent niet dat er bij ons op school geen christelijke kinderen zitten. En andersom bij CDS De Klister is dat ook zo. We willen de kinderen meegeven wat ze vieren met kerst.” Knol vertelt dat de kerstviering niet door beide scholen samen gevierd werd omdat beide scholen hun jaarplanning al rond hadden. “Maar misschien dat we in de toekomst die kerstwandeling bijvoorbeeld wel samen kunnen doen,” vertelt hij.

Sinds september dit jaar zitten beide scholen in één gebouw. Dat gebeurde onder meer omdat het schoolgebouw van CDS De Klister te klein was en het gebouw van OBS Het Kompas bouwtechnisch niet meer acceptabel was. De locatie waar de beide scholen in één gebouw zouden worden ondergebracht had nog wel wat voeten in de aarde, vertelt Hans de Jong. “Dat was een heel strijdpunt hoor. De nieuwe school zou eerst op de plek komen van de locatie van Het Kompas. Maar het hele dorp heeft gezegd, dat willen wij niet. Wij willen dat het op deze locatie komt, vlakbij multifunctioneel centrum De Veste en het Barontheater. Hierdoor wordt de school een nieuwe sociale ontmoetingsplek in het dorp. Ouders die kinderen naar school brengen, ontmoeten elkaar hier.”

Sinds 1981 is De Jong al leerkracht. Hij maakte de fusie mee tussen de gereformeerde en hervormde basisschool in Opende, dat in 1984 doorging als CDS De Klister. “En drie andere openbare basisscholen zijn doorgegaan als OBS Het Kompas. Bij zo’n samenvoeging van twee scholen in één gebouw moet je altijd in het achterhoofd houden waar je vandaan komt. In Opende waren er vroeger allemaal verschillende scholen met hun eigen structuur. Als je dan nu ziet dat een openbare school en een christelijke school samen in één gebouw zitten, dan is dat fantastisch. Je moet de samenwerking ook de tijd geven, het moet groeien.”

Één van de eerste dingen waarin de samenwerking werd gezocht is het lesrooster. “Zodat de kinderen van de ene school niet eerder vrij zijn dan de andere,” vertelt Schouwstra. Feikje de Vries, lerares van groep twee op OBS Het Kompas zit ook aan tafel. Ze knikt. “De kinderen van CDS De Klister gingen op woensdag wat langer door en de vrije middag voor de kleuters was ook verschillend. Wij hadden die vrije middag voor de kleuters op donderdag en jullie op maandag.”

Ook de pauzes zijn op elkaar afgestemd. Zo hebben de kinderen van beide scholen tegelijk pauze. “Dat was in het begin wel even spannend hoor,” lacht Schouwstra van OBS Het Kompas. “Kinderen hebben hun vaste rituelen in de pauzes. Bij ons waren ze bijvoorbeeld altijd aan het trefballen en aan het voetballen. De kinderen van De Klister deden weer andere spelletjes. Je ziet nu dat de kinderen van het Kompas en van De Klister steeds meer met elkaar gaan spelen.”

Schouwstra vertelt dat als er iets gebeurde op het schoolplein, de kinderen voorheen vooral luisterden naar de leerkracht van de eigen school. “Als er nu iets met een van onze kinderen aan de hand is en meester Richard ziet dat, dan mag hij daar wat van zeggen. Hij heeft dan pleindienst. Dat was even wennen, maar dat gaat nu eigenlijk ook heel goed.”

Volgens beide directeuren botsen beide scholen niet met elkaar in de samenwerking. “We zijn dan wel een christelijke en een openbare school die op een aantal terreinen samenwerken, maar we zijn geen samenwerkingsschool. We hebben namelijk nog wel onze eigen leerkrachten en lesmethodes. Bij een samenwerkingsschool is het dilemma waarschijnlijk groter. Dan zou je nog meer met elkaar in gesprek moeten gaan. Dat in gesprek gaan met elkaar is heel belangrijk. Je moet elkaar kunnen begrijpen. Waarom denken jullie zo en waarom denken wij zus.”

De directeur van CDS De Klister houdt daarbij rekening met ouders die bewust voor een christelijke school kiezen. “Daardoor kun je niet zomaar zeggen dat we een kerst of paasviering zomaar samen gaan doen. Daarvoor moeten we iets langer de tijd nemen en er goed over nadenken. Wat natuurlijk wel scheelt is dat het kerstverhaal van Jozef en Maria ook op het OBS Het Kompas wordt verteld.”

“We hebben ook dezelfde passie,” voegt Schouwstra eraan toe. “Goed lesgeven aan de kinderen in Opende. De Klister doet dat op de Dalton manier waarbij de nadruk minder ligt op het klassikaal leren en meer op zelfstandigheid, en wij op de traditionele klassikale manier. Ik denk dat de keuze voor de ouders niet zozeer ligt in een openbare of christelijke school, maar dat ze meer kijken naar deze visies.”