Asielzoekerscentrum Grootegast op industrieterrein aan de Legolaan

0
175

GROOTEGAST- Een asielzoekerscentrum in Grootegast. Met maximaal 500 plaatsen voor een periode van maximaal 10 jaar. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast. Inwoners van het dorp worden dinsdagochtend per brief hierover geïnformeerd.

Het Rijk vraagt alle gemeenten mee te helpen bij de opvang van de vele mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld in landen als Syrië, Irak en Eritrea. Daarvoor heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opvangplaatsen nodig. Het gemeentebestuur wil ingaan op de vraag van het COA. Het gaat om de opvang van mannen, vrouwen en kinderen die hun thuis en vaak ook familieleden door terreur of oorlogsgeweld zijn verloren. Het gemeentebestuur wil hen een veilige plek bieden waar zij tijdens hun asielprocedure kunnen verblijven.

Het college stelt de locatie ten noorden van Legolaan nummer 8 en 10 voor, in dezelfde hoek als waar tot 2003 een opvanglocatie was gevestigd. Deze locatie is bereikbaar met het openbaar vervoer en bewoners kunnen via de Hoofdstraat veilig van en naar de voorzieningen in het dorp lopen. De grond is eigendom van de firma Poelman. Het streven is dat het asielzoekerscentrum aan de Legolaan vanaf de zomer van 2016 in gebruik kan worden genomen.

Donderdag 21 januari wordt een inloopbijeenkomst gehouden op het gemeentehuis in Grootegast. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en het COA zijn aanwezig om inwoners te informeren. Ook politie, Vluchtelingenwerk, Gezondheidscentrum asielzoekers en pastores zijn aanwezig. Op 26 januari wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de komst van het asielzoekerscentrum.