De burgemeesters en hun Nieuwjaarsspeeches

0
283

STREEK – Door de ijzel, gladheid, code rood (of violet?) zijn alle Nieuwjaarsrecepties in het Streekkrantgebied afgelast. Een Nieuwjaarsreceptie zonder publiek is immers geen Nieuwjaarsreceptie. Wel hebben burgemeesters Bert Swart (Zuidhorn) en Kor Dijkstra (Grootegast) een Nieuwjaarsspeech voorbereid, die ze nu, jammer genoeg, niet konden delen met het publiek. Gelukkig deelden ze hun speeches met de Streekkrant. Koos Wiersma (De Marne) heeft besloten geen speech te geven in verband met de omstandigheden in de gemeente en de woordvoerder van Achtkarspelen liet weten dat het burgemeester Gerben Gerbrandy (Achtkarspelen) niet ging lukken om de speech in te korten tot 250 woorden. Wel wensen alle burgemeesters iedereen een voorspoedig 2016.

Burgemeester Bert Swart

Voor ik begin met goed nieuws, wil ik eerst de brandweer en buitendienst bedanken, dat zij elk jaar weer klaar staan voor ons rond de jaarwisseling. De gemeente Zuidhorn is gegroeid met 61 inwoners en er zijn in totaal 50 huizen bijgekomen. Dat zijn de mooiere dingen!

Ik blik kort terug op 2015. Alles wat we hebben gedaan in de gemeente, hebben we ook echt met z’n allen gedaan. We zijn niet alleen een gemeente, maar ook een gemeenschap. Kijk bijvoorbeeld naar de Slag om Noordhorn, het Wonder van Aduard, de bouw van de Brede School en de plannen die er liggen voor een multifunctioneel centrum in Grijpskerk. Alles wat we doen, doen we gezamenlijk, want alleen dan kun je zulke resultaten boeken. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en die moeten we koesteren.

Ook probeer ik vooruit te blikken op 2016. Niets is zo moeilijk als voorspellen. Wie had drie jaar geleden verwacht, dat er zoveel vluchtelingen naar ons land zouden komen bijvoorbeeld? We gaan dit jaar goed kijken naar een asielzoekerscentrum in de gemeente. Ook kan ik vertellen, dat er eindelijk een nieuwe brug bij Dorkwerd komt in april. Verder vind ik de kleine initiatieven, zoals de Droom van Visvliet, erg mooi. De kleinere kernen zijn zelf actief bezig en dat moet in 2016 vooral doorgaan. Dan kunnen we er gezamenlijk wat moois van maken.

Tot slot wil ik melden dat in 2016 verder wordt gewerkt aan de herindeling. Ik wil graag dat de inwoners ook na de herindeling dicht bij de nieuwe gemeente komen te staan. We kunnen alles als gemeente, maar geluk, gezondheid en verdraagzaamheid zijn zaken die ver boven alles uitsteken.

Burgemeester Kor Dijkstra

In Nederland, en ook in deze gemeente, heeft lang niet iedereen het makkelijk. Zo is afgelopen jaar huishoudelijke hulp 1 stopgezet. Inkomen is nog zo’n belangrijk onderwerp. Voor veel mensen is het heel normaal, maar er zijn helaas nog genoeg mensen die niet aan de bak komen, hoe graag ze ook willen.

Toch denk ik dat het goed is om hier ook  vanuit een breder perspectief naar te kijken. We hebben allemaal een dak boven ons hoofd en te eten. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar wij mogen ons gelukkig prijzen met het feit dat we in Nederland wonen. Tienduizenden mensen zetten hun leven op het spel om in Europa voet aan wal te zetten en te vluchten uit gebieden waar gevaar dreigt op iedere hoek en het opbouwen van een normaal bestaan onmogelijk is geworden. 2015 was wat dat betreft een triest jaar.

Alle mensen die in een moeilijke positie zitten, zijn gebaat bij een omgeving waardoor ze worden gesteund. Vanuit Den Haag kunnen nog zoveel wetten worden gemaakt en de gemeente kan nog zoveel beleid ontwikkelen; uiteindelijk zijn het de mensen die er vorm aan geven. Zoals de mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Vaak is het vervelend dat de hulp nodig is, maar goud waard dat het bestaat.

Hoewel het niet overal in de wereld voorspoedig gaat, hebben we het hier in Grootegast al met al toch goed voor elkaar. Laten we dat vooral niet vergeten. Ik wens iedereen een gezond, gelukkig en zeer voortvarend 2016. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken!