Politiek twijfelt over omvang van AZC Grootegast

0
154
Luchtfoto AZC locatie Legolaan

Gemeente oogst veel positieve reacties op plannen, maar ook negatieve

GROOTEGAST – Moet het asielzoekerscentrum in Grootegast plaats bieden aan 500 personen of kunnen het er ook minder zijn? Dat is de centrale vraag die zowel bij de gemeentelijke politiek als de inwoners van het dorp leeft. Een meerderheid lijkt zich af te tekenen voor de komst van de asielzoekers, maar voorwaarden zijn er wel. Zo moeten de bewoners zo snel mogelijk integreren en moet de veiligheid gegarandeerd zijn.

Op de aankondiging van het AZC kwamen verschillende reacties binnen. Waar eerst vooral mensen de ‘vind ik leuk’-knop op Facebook wisten te vinden, was er later ook een tegengeluid. Een aantal ondernemers op het industrieterrein willen niet weer een AZC. Andere inwoners maken zich vooral zorgen de veiligheid van hun kinderen en de samenstelling van de bewoners. Toestanden als in Steenbergen of Geldermalsen, waarbij tegenstanders op agressieve toon van zich lieten horen, verwacht de gemeente niet. “We hebben één bericht van Facebook verwijderd, puur omdat racistisch was,” vertelt woordvoerder Joost Tanasale. Andere negatieve berichten liet de gemeente staan.

Duidelijk voorstander van het AZC is de ChristenUnie. “Wij vinden dat mensen in nood opgevangen moeten worden,” stelt voorman Kees Apoll. “Het aantal is wat ons betreft prima. Misschien zitten bij die 500 mensen wel 200 kinderen. De vorige keer waren er 400 asielzoekers en daar heb ik toen weinig tot niets van gemerkt.”

Fel tegenstander van het aantal asielzoekers is VZ2000. De partij dankt zijn bestaan grotendeels aan de opkomst van het vorige AZC, nu zo’n vijftien jaar geleden. “Wat ons tegenstaat is dat de gemeente een brief heeft verstuurd waarin het lijkt dat de gemeenteraad achter de plannen staat. Daar heb ik veel telefoontjes over gehad. Ook vraag ik me af of het wel om vluchtelingen gaat. Op TV zie je alleen maar gezinnen met kindjes, maar dat is maar 10% van het totale aantal.” Van der Velde stelt dat 35 van de 60 ondernemers op het industrieterrein moeite met het AZC heeft. “Ik ben benieuwd hoe de stemming zal zijn. Met name in het CDA zou men verdeeld zijn. Bij het vorige AZC stemden toen ook twee van hun raadsleden tegen.”

GroenLinks, PvdA en CDA zijn voor het AZC, maar twijfelen over het aantal bewoners. Jan Wessels (GL): “Ik ben geen GroenLinkser met oogkleppen op en geitenwollen sokken aan. Ik weet ook dat er helaas asielzoekers betrokken zijn bij de aanranding in Keulen. Je krijgt bovendien steeds meer ‘no go’-gebieden in verschillende Europese steden. Zelf vind ik het prima als ze komen, maar we mogen wel wat van hun vragen. Zij moeten zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur en wij moeten hen in hun waarde laten. Belangrijk is de positie van de vrouw. We moeten ook zorgen dat ze een goede dagbesteding hebben. Overdag bijvoorbeeld buiten het AZC, waarna ze ’s avonds met busjes terugkomen. Dan moeten we ze ook Nederlands leren. Alles ter integratie.”

Voor Myra Eeken (PvdA) geldt hetzelfde. “Ik ben hier pas in 2001 komen wonen en toen heb ik er nooit last van gehad.” Over de huidige plannen: “Ik vind dat we ons steentje bij moeten dragen aan de landelijke vraag, maar ik ben heel benieuwd of een aantal van 500 wel heel geschikt is.” Eeken wil daarom de mening van de inwoners weten, al lijkt het lastig om argumenten te vinden. “Ik kom mensen tegen die tegen zijn, maar het is heel moeilijk te zeggen of dit uit emotie komt of dat zij onder voorwaarden best vinden dat er een AZC mag komen. Daarom wil ik graag naar de argumenten luisteren. Als iedereen vindt dat er een lager aantal moet komen, dan moeten we het daar over hebben. Laten we over het argument heen stappen dat alles al beslist is, want het is nog aan de gemeenteraad om de huidige plannen gewijzigd of ongewijzigd door te laten gaan. Er is dus echt wel ruimte voor twijfel.”

Voor het CDA hangt het standpunt vooral af van de inloopbijeenkomst aankomende donderdag. “Wat ons betreft is het kip en klaar dat we helpen om de vluchtelingen een onderdak te bieden. Daarom hebben we een half jaar geleden het college de opdracht gegeven om te kijken wat mogelijk is. Het AZC gaan we dus in mee, maar op dit moment horen we ook dat 500 teveel is voor het dorp. Daarom zijn we er nog niet uit of we daarmee instemmen. Het kunnen ook 200, 300 of 400 worden,” zegt fractievoorzitter Hielke Westra, die zelf vrijwel naast het terrein woont. “Ik krijg ook vanuit mijn straat veel reacties en heb verschillende buren opgezocht. Soms zijn bezwaren ook van hele praktische aard. Zo willen bewoners geluidsoverlast voorkomen, iets waar ze door de firma Poelman en een nog steeds niet aangelegde geluidswal, nu al last van hebben.”

Voor de VVD ligt het standpunt genuanceerd. Gert van Werven: “We zijn in principe tegen asielzoekers omdat we vinden dat mensen opgevangen moeten worden in de regio. Tegelijkertijd is het zo dat die mensen er nu zijn en dan moet je niet voor je verantwoordelijkheid weglopen.” Waar Van Werven wel over twijfelt is de locatie. “De ondernemers daar worden nu voor de tweede keer met een AZC geconfronteerd. Ik wil horen hoe zij erover denken.”

Inwoners kunnen zich aankomende donderdag tussen 17:00 en 21:00 uur uitspreken in het gemeentehuis tijdens een inloopbijeenkomst. Inwoners kunnen dan in gesprek met het gemeentebestuur, COA, Vluchtelingenwerk en Dorpsbelangen. Het wijzigen van de locatie is volgens burgemeester Kor Dijkstra niet meer mogelijk. Het COA vond deze locatie simpelweg het meest geschikt. “Het voorzieningenniveau is gewoon perfect. Je hebt gemakkelijke looproutes naar het centrum en van én naar Grootegast kan gereisd worden met het OV.” Problemen verwacht Dijkstra op de informatiebijeenkomst niet. “We hebben op het gemeentehuis al een aantal positieve reacties binnen gehad, maar ook negatieve. Dat moet kunnen. Ik snap best dat mensen even schrikken als ze het horen.”

Na de bijeenkomst op donderdag 21 januari zal de gemeenteraad op dinsdag 26 januari over de plannen spreken. Inwoners van Grootegast kunnen die avond eventueel ook nog inspreken. Dijkstra: “Formeel heeft de gemeenteraad hierin geen positie, want het is een bevoegdheid van het college. Uit het aspect van draagvlak hebben we toch besloten dat we wel instemming van de gemeenteraad willen. Ik heb goede verwachting dat de gemeenteraad zal besluiten in te stemmen met de vestiging van het AZC.”