Ongenode Gast: Oprichtingsvergadering Seniorenvereniging Westerkwartier

0
188
Zuidhorn OG ANBO

Plaats: Kerkgebouw de Gasthorn in Zuidhorn
Datum: Dinsdag 26 januari 2016
Tijd: 14:00 uur

Zuidhorn OG ANBO-2Zuidhorn OG ANBO-3Zuidhorn OG ANBO-4Zuidhorn OG ANBO-5ZUIDHORN- De Ongenode Gast stapte dinsdag een zaal in van kerkgebouw De Gasthorn in Zuidhorn. Daar werd een oprichtingsvergadering gehouden van Seniorenvereniging Westerkwartier. Het plan was onder meer om een bestuur voor de nieuwe vereniging tot stand te brengen. Dat leek de Ongenode Gast een goed idee en ging zonder dat ze het zelf wist, bij een van de kandidaat-bestuursleden, Lodewijk Hoogstra, aan tafel zitten. Ook Willem Alberda, Theo de Wildt, Froukje Boersma, Gerrit Snip en Djuke Zwier-Houweling stelden zichzelf kandidaat.

Djuke Zwier-Houweling wijst de mensen dinsdag in de zaal op een blauw spaarvarken. “Dat is onze lief en leed pot, wie in een gulle bui is, kan daar iets in stoppen,” vertelt ze. “We zullen ‘m goed vetmesten,” lacht Hoogstra. En dat is nodig, hoort de Ongenode Gast van Djuke Zwier-Houweling. “We hebben geld nodig om de boel goed voor elkaar te krijgen.”

Aandachtig luistert Lodewijk Hoogstra naar wat Willem Alberda dinsdag vertelt. Voor Hoogstra op tafel ligt een blauwe map met een hoop papieren. “Er zitten brieven in die ik van senioren gekregen heb en gegevens voor de lief en leed pot,” legt het kandidaat-bestuurslid uit. “Ik was bij de ANBO betrokken en deed daar de lief en leed pot. Mensen die een bepaalde leeftijd krijgen, krijgen dan een kaart of een bloemetje. Vanaf 80 jaar stuurden we ieder jaar een kaart en we stuurden er ook een bij een vijftig jarig huwelijk,” zegt hij. Per 1 januari zette hij zijn lidmaatschap bij de ANBO stop en hij wil zich nu inzetten voor de nieuwe seniorenvereniging.

Hoogstra zit naast de Ongenode Gast ook aan tafel met Jannie Kraak en Riek Leegte-De Jager. De vrouwen vertellen dat ze een goed gevoel hebben bij de nieuwe seniorenvereniging. “Ik vind het belangrijk om hier lid van te zijn, om contacten te krijgen. Ze zijn van plan om elke maand wat te organiseren, op het papier dat ik gekregen heb staat al een hele lijst met data. Er zit een reis bij en een etentje. Dat is mooi,” zegt Kraak, waarna ze weer verder luistert naar Wim Alberda.

Voordat hij van wal steekt met de hamvraag of iedereen akkoord gaat met de kandidaat bestuursleden, onderbreekt Zwier-Houweling hem. “Normaal is het zo dat een stemming schriftelijk gebeurt, maar nu doen we het bij wijze van acclamatie,” vertelt ze. Dat betekent dat er gestemd wordt door instemming te betuigen van de mensen uit de zaal. Froukje Boersma geeft met een lach te kennen dat ze wel stembriefjes meegenomen heeft. “Ik snap dat jij het jammer vindt dat die briefjes niet gebruikt worden, maar we gaan het toch op deze manier doen,” zegt Alberda lachend. “Wie kan er niet instemmen met het bestuur?” Hij kijkt even in het rond. Hij mist daarbij gelukkig de arm van de Ongenode Gast die zich even kort uitstrekt. “Ik zie geen hand omhoog rijzen, dus bij deze dank ik u allen voor het vertrouwen dat u in ons stelt,” zegt hij waarna er luid geapplaudisseerd wordt.

In de pauze laat gekozen bestuurslid Theo de Wildt een vragenlijst zien. “Mensen kunnen op deze lijst de activiteiten omcirkelen die ze leuk vinden om te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld naar een museum, samen koken of een dagtochtje ergens heen maken. Dat kunnen ze bij mij inleveren en dan gaan wij het organiseren.” De Ongenode Gast kijkt naar de lijst en omcirkelt in gedachten al een aantal activiteiten die haar leuk lijken. Met zoveel goede ideeën, activiteiten én betrokken leden, moet het met de oprichting van de seniorenvereniging wel goed komen, concludeert ze glimlachend.