Politiek Grootegast steekt stokje voor AZC met 500 inwoners

0
159
grootegast azc herberg 1

Plannen tot 1 april in de ijskast

grootegast azc herberg 2grootegast azc herberg 3GROOTEGAST – Grootegast krijgt voorlopig geen AZC. De gemeenteraad heeft daar afgelopen week een stokje voor gestoken. Aan het college is het nu de taak om samen met het COA tot een nieuw voorstel te komen. Daarin mag plaats zijn voor maximaal 300 bewoners voor een periode van vijf jaar. Ook moet een andere locatie gezocht worden. Het COA heeft al laten weten niet gelukkig te zijn met het besluit.

De hoog opgelopen discussie over de komst van het AZC in Grootegast bereikte dinsdag haar hoogtepunt. Nadat de donderdag ervoor de inwoners bijgepraat waren, was het dinsdag aan de gemeenteraad om haar zegje te doen. Voordat het zover was, mochten veertien inwoners van zich laten horen. Vrijwel allemaal waren ze tegen de plannen, slechts een enkele vond dat ze mocht doorgaan als er strenge eisen werden gesteld.

Eén van de tegenstanders van de plannen is Peter Evers, eigenaar van een garagebedrijf. “Als het christendom en de islam in die andere landen al niet samengaan, hoe moet dat dan als je mensen van verschillende geloven hier in een AZC stopt? En als er mensen niet meer naar mijn zaak durven of willen komen, kost het mij m’n brood!” stelde de ondernemer. Namens een groep bezorgde moeders werd ook ingesproken. “Onze grootste zorg is het aantal. Vijfhonderd is gewoon teveel! En daarnaast de veiligheid. De omgang met vrouwen en meisjes door die mensen is gewoon anders. Hoe kan de gemeente de veiligheid garanderen?” klonk het door de ruimte.

Die zorg is de raadsleden de dagen ervoor ook ter ore gekomen. “Volgens ons is er gewoon totaal geen draagvlak,” concludeerde Ytsen van der Velde (VZ2000). “Op deze manier wordt de samenleving ontwricht.” Zijn partij wil maximaal 100 vluchtelingen opnemen in het dorp. Wel moet daarvoor een andere locatie worden gevonden.

Hielke Westra (CDA) pleitte voor nieuwe plannen met steun vanuit het dorp. Gert van Werven (VVD) ging voor de opvang van échte vluchtelingen en stelde het college vragen over de kosten voor beveiliging, werkgelegenheid en een geluidswal. Myra Eeken (PvdA) begon met het lied van Claudia de Breij: ‘Mag ik dan bij jou?’ Voor de ChristenUnie was een groot AZC na de informatiebijeenkomst ook geen optie meer.

Al vrij vroeg op de avond was het dus duidelijk waar de discussie heenging. Het voorstel van het college kon van tafel en een verzoek voor een AZC met 300 mensen kwam daarvoor in de plaats. Waar dat moet komen weten de raadsleden niet, maar het college krijgt tot 1 april om dat uit te zoeken. Dan moet de gemeente ook rond zijn met het COA.

Of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Henk Wolting sluit de komst van een AZC in Grootegast niet uit, maar is ook niet gelukkig met de situatie. “Ik sta nu niet te juichen omdat het heel anders loopt dan we gedacht hadden,” stelt hij. “We hadden liever een ander besluit gehad. We kunnen er wel mee leven, want zo werkt het in Nederland.”

Motie van afkeuring

Bijna liep burgemeester Kor Dijkstra (CDA) nog kleerscheuren op. Aan het einde van de avond dienden VZ2000 en VVD een motie van afkeuring in, omdat de burgemeester de inwoners verkeerd zou hebben voorgelicht. Zo zou hij hen het idee hebben gegeven dat alle afspraken al in kannen en kruiken waren én zou hij slecht geïnformeerd zijn door de lokale politie toen het vorige AZC in het dorp stond.

Dijkstra: “Sinds wij over dit onderwerp spreken heeft de deur van mijn kamer continu opengestaan. Ik heb met verschillende ondernemers gesproken en ook buurtagent Gerrit Faber is er geweest. Over de grote incidenten waar de mensen nu over spreken heb ik in de jaren dat het AZC er was niks gehoord, terwijl ik wel met grote regelmaat contact met het centrum had. Er zijn daar dingen gebeurd, maar echt alles is doorgesproken. Van de zaken die nu naar voren komen wist ik oprecht niks. Ik bagatelliseer niks, maar zou het ook niet fair vinden als mij dat wordt aangerekend.”

CDA, CU, PvdA en oppositiepartij GroenLinks geloofden de burgemeester op zijn woord en daarmee ging de motie van tafel.

Ondertussen in de herberg

Ongeveer 150 man zitten in de herberg in Grootegast, vol verwachting starend naar het acht vierkante meter grote beeldscherm. Na elke speech, inspreker of overtuigend betoog van de raadsleden begint het publiek enthousiast te fluiten en te klappen. Opmerkingen als: “Ja, zeg het ze maar!” en “Groot gelijk” passeren de revue. Ook ‘boe’-geroep als burgemeester Dijkstra om stilte vraagt. Uit de reacties blijkt dat het leeft in het dorp en dat iedereen er wel iets van vindt of over te zeggen heeft. Toch blijft het overgrote deel bij zijn standpunt om geen AZC in de gemeente te plaatsen, of in ieder geval op een andere locatie met een fiks aantal minder asielzoekers.