Samenwerking tussen welzijnsstichtingen Zuidhorn en Schiermonnikoog

0
116

ZUIDHORN/SCHIERMONNIKOOG – Tijdens de raadsvergadering van 26 januari heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog unaniem ingestemd met het advies om een samenwerkingsverband aan te gaan tussen Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) en de Stichting Welzijn Schiermonnikoog (SWS).

Beide stichtingen gaan op korte termijn intensief met elkaar samenwerken. Eén en ander heeft als direct gevolg dat het management van SWS door SWgZ zal worden ingevuld; de welzijnsorganisatie in de gemeente Zuidhorn. De voorzitter van het bestuur van SWgZ zal toetreden als voorzitter van het bestuur van SWS. Daarnaast zal de coördinatie van het ‘Eilandteam’, het sociaal team van Schiermonnikoog, worden ondergebracht bij het nieuwe management.

Het voortbestaan van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog kwam begin 2015 onder druk te staan door het aangekondigde vertrek van enkele bestuursleden. Op basis van onderzoek heeft het college besloten om samenwerking te zoeken met een welzijnsorganisatie aan de wal. Daarbij is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. Deze voorkeur werd meegenomen in het eindadvies aan de gemeenteraad en dit advies is op 26 januari jl. unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Schiermonnikoog.

“We zijn blij met de beslissing van de gemeenteraad van Schiermonnikoog!” aldus Loes Jansen, algemeen leidinggevende bij SWgZ. “Na de gesprekken eind 2015 werd duidelijk dat er een voorkeur leefde om met ons in zee te gaan. We liggen qua grootte als organisatie niet heel erg ver uit elkaar en ik heb begrepen dat vooral onze doortastende werkwijze en de aanpak op maat van verschillende onderdelen binnen het sociaal domein de doorslag hebben gegeven. We zijn een vernieuwende en steeds lerende organisatie en hebben in korte tijd een omslag in denken en werken gemaakt. Binnenkort gaan we met ons team op bezoek bij de Stichting Welzijn Schiermonnikoog om kennis te maken met onze nieuwe collega’s en uiteraard ook om de samenwerking met elkaar uit te werken.”