Meerderheid politiek tevreden over onderhandelingen met COA

0
176

GROOTEGAST – Op VZ2000 na zijn alle politieke partijen in Grootegast content met het onderhandelingsresultaat dat burgemeester Kor Dijkstra (CDA) met het COA heeft bereikt. Dat laten zij weten in een eerste reactie. De gemeente heeft afgesproken een locatie te zoeken waar 300 mensen voor vijf jaar opgevangen kunnen worden. De termijn kan verdubbeld worden.

Het CDA was initiatiefnemer van de motie waarin het college opdracht kreeg een locatie te zoeken voor maximaal 300 bewoners. “De afspraak die er nu ligt is dus conform onze motie,” stelt voorman Hielke Westra. “Je ziet landelijk dat er een grote roep komt om kleinere centra te bouwen die passen bij het draagvalk. Ik heb het idee dat daar nu door de regering en het COA akkoord aan wordt gegeven.” Westra was daar ook wel van uitgegaan. “Volgens mij zijn we met de instemming hiervan wel één van de eerste gemeenten.” Op welke locatie het AZC komt, weet ook Westra niet. “Ik denk ook niet dat het goed is om daar nu over te speculeren. Je moet de kip gewoon even laten broeden.”

Steun is er ook van de PvdA. “Het is fijn dat het COA luistert naar de wens van onze bevolking en dat we die goed hebben overgedragen,” zegt Myra Eeken. De sociaaldemocraat vindt het van belang dat nu de zorgen worden weggenomen. “We moeten in gesprek blijven. Bijvoorbeeld met de mensen van het zwembad. Het liep daar de vorige keer uit de hand en dat willen we nu niet weer.” Ook Eeken heeft geen voorkeur voor een locatie. “Ik weet dat ze met verschillende plekken bezig zijn geweest, maar misschien zijn er wel meer mogelijkheden nu het aantal bewoners naar beneden gaat. Ik merk dat het college de vaart erachter heeft. Ze willen graag.”

Gert van Werven (VVD) wil dat er een draagvlakonderzoek plaatsvindt voordat de definitieve locatie gekozen wordt. “De bevolking moet geïnformeerd worden over de randvoorwaarden, daarmee bedoel ik belangrijke zaken als politie-inzet en veiligheid.” Voor hem is het van belang dat ook bij een nieuw plan een complete informatieavond wordt opgezet.

GroenLinks-voorman Jan Wessels liet voor de bepaling van de locatie zijn vrouw meedenken. “Zij vond de locatie op het industrieterrein ook veel te klein. De locatie op de Tweemat kan, maar dat is wel ver van de bebouwing af. Persoonlijk zie ik het meeste in het Robles Park. Je zit dan redelijk dicht bij het dorp, maar er zitten toch nog twee weilanden tussen. De komende tijd zullen die niet volgebouwd worden.” Wessels is erover verbaasd dat er nog geen definitief plan is. “Ik dacht dat ze wel iets achter de hand hadden.”

Een kritische noot komt van de ChristenUnie. De partij staat volledig achter het onderhandelingsresultaat, maar voorman Kees Apoll vraagt zich wel af waarom niet samengewerkt wordt met de andere gemeenten in het Westerkwartier. “Dat stond heel duidelijk als opdracht in de motie,” vertelt hij. “De andere gemeenten hebben nog geen AZC. Als je nu hierover de knoop doorhakt en je straks de herindeling gehad hebt, heb je een AZC in een hoekje van de nieuwe gemeente. Daarom moeten we nu al zoeken naar een locatie die goed past bij de nieuwe gemeente.” Apoll wil het college hierop scherp controleren. “Wat heeft de herindeling voor zin als het een Grootegaster aangelegenheid wordt?”

De enige tegenstander van de plannen blijft VZ2000. De partij wil maximaal 100 vluchtelingen opvangen. “Voor ons is dat het maximum omdat wij vinden dat het niet anders kan,” zegt Ytsen van der Velde. “Voor meer dan 100 is geen draagvlak. Dat is ook wel gebleken uit onze peiling, ook al wordt die niet erkend.” De partij zou het prima vinden als het AZC in het Robles park komt. “Je bent dan behoorlijk ver van de bebouwing vandaan. Dan vallen ze die mensen daar ook niet lastig en heb je niet te maken met waardevermindering.” De partij zegt een nieuw voorstel van het college af te wachten. “En dan maken wij ons op om daar opnieuw tegenin te gaan.”