“We willen inwoners laten meedenken over wat er nodig is en hoe ze daar zelf aan bij kunnen dragen”

0
2428
Oldehove WMO piot

OLDEHOVE- Niet meer alleen aankloppen bij de gemeente voor hulp bij welzijn en zorg, maar bewoners die het zelf met elkaar organiseren. Dat is waar het om draait bij het initiatief ZorgSaam in Oldehove. Dit initiatief is een pilotproject waarbij de gemeente, Dorpsbelangen Oldehove, Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en de kerken zijn betrokken. “We willen de inwoners laten meedenken over wat er nodig is in een dorp als Oldehove en hoe ze daar zelf aan bij kunnen dragen,” verklaart wethouder Bert Nederveen. Een van de thema’s in het project gaat over maatschappelijk vastgoed. “De gemeente staat hierbij niet aan het roer, maar de bewoners.”

De nadruk van het project ligt op de behoefte én de vraag van de bewoner. Waar is in Oldehove behoefte aan op het gebied van welzijn en zorg? Aljo van Dijken van Dorpsbelangen Oldehove noemt als voorbeeld de Jan Biermaschool. “Dat is een van de scholen hier in Oldehove die straks waarschijnlijk leegstaat. Hoe kun je dat gebouw hergebruiken? Wil je daar bijvoorbeeld woningen in realiseren of er een cultureel maatschappelijk centrum van maken?” Bert Nederveen, wethouder van de gemeente Zuidhorn knikt. “Niet alleen de school, ook het dorpshuis was een een opknapbeurt toe, dat was ook een van de redenen om in Oldehove als eerste dorp in de gemeente Zuidhorn te beginnen.”

Een ander voorbeeld wat een vraagstuk zou kunnen zijn, is de dagbesteding, geeft Bert Nederveen aan. “Als dat een vraag is die uit het initiatief ZorgSaam naar voren komt dan gaan wij met elkaar nadenken hoe we dat anders kunnen organiseren. Op dit moment gaan mensen in Oldehove misschien wel naar een ander dorp toe voor dagbesteding, om te gaan kaarten of bridgen bijvoorbeeld. Als mensen in het dorp aangeven behoefte te hebben aan zo’n activiteit in eigen dorp, dan kunnen de Jan Biermaschool en het dorpshuis daar misschien een rol in spelen. We kunnen leren van de buurthuiskamer in Aduard. Als je erin slaagt om met zo’n voorziening inwoners te ondersteunen om langer en prettig thuis te blijven wonen, dan bespaar je kosten in de zorg. Als mensen naar een verzorgingstehuis moeten, is dat veel duurder dan dat ze thuis wonen. Zo willen we die terreinen met elkaar verbinden.”

Het doel daarbij is om een dorp te creëren dat toekomstbestendig blijft, vertelt Harry Rook. Hij is buurtwerker bij de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. “Door de veranderingen in de zorg is het niet meer zo dat de gemeente alle zorgvraagstukken gaat oplossen, maar dat die samen opgepakt worden met inwoners, zorgaanbieders, vrijwilligers en professionals. Het mooiste is als het initiatief daarbij vanuit de inwoners komt. Het is belangrijk om de voorzieningen voor zorg en welzijn op een goede manier in te richten zodat het aantrekkelijk blijft om in Oldehove te wonen, waarbij er ook aandacht is voor het behouden van jeugd in het dorp. Het is eigenlijk een vorm van noaberschap.”

De zorg zo laagdrempelig mogelijk in de maatschappij verankeren, vat Van Dijken samen. “We hebben ervoor gekozen om het woord zorgcoöperatie niet te gebruiken,” vertelt wethouder Nederveen. “Dat is te groot en staat nog te ver weg van mensen.” Ook is er voor gekozen om het initiatief ZorgSaam niet alleen met de kerken op te pakken, maar ook met Dorpsbelangen. “We willen het dorpsbreed neerzetten,” zegt Carolien Stavenga, vertegenwoordigster van de kerken in Oldehove. “In juni vorig jaar kwamen we voor het eerst bij elkaar. Inmiddels zijn ook de huisartsen en de wijkverpleegkundige betrokken.”

Ester Westenbrink van Gebiedscoöperatie Westerkwartier knikt instemmend. “Mijn rol hierin is het verbinden van de vraagstukken vanuit het dorp zodat er nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen ontstaan. Dit doen we samen met betrokken partijen en de gemeente.” “De stand van zaken is op dit moment dat wij bezig zijn met het inventariseren van de kansen en talenten van de inwoners. Dat willen wij gaan doen met een kansenkaart. Daarbij gaat het om de vragen: Waar heb je behoefte aan en waar ben je goed in? Dat kunnen mensen op de kaarten invullen.” Harry Rook vult aan: “Sommige mensen zijn bijvoorbeeld goed in het invullen van belastingformulieren. En een ander kan daar weer hulp bij gebruiken. We willen een soort databank creëren van mensen die hun talenten in willen zetten en van mensen die bepaalde hulp kunnen gebruiken.”

ZorgSaam Oldehove bestaat grotendeels uit mensen die zich vrijwillig inzetten. En dat is nog een punt van aandacht, weet Aljo Van Dijken duidelijk te maken. “Vrijwilligers kun je niet dwingen. Sommigen zullen om wat voor reden dan ook afhaken, maar we kunnen het ons niet veroorloven dat het vangnet voor de mensen voor wie we het doen wegvalt. We moeten ervoor zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn, zodat we de bodem eronder houden. Ook als er wisselvalligheid is in het enthousiasme van de vrijwilligers. Dat heeft ook betrekking op bijvoorbeeld het maatschappelijk vastgoed. We kunnen wel een prachtig plan maken, maar we moeten ook voor goed beheer zorgen.”

Het uiteindelijke doel is het vergroten en behouden van de leefbaarheid in Oldehove, vertelt Van Dijken. “Of dat nu dagbesteding is, dagopvang, maatschappelijk vastgoed of snel internet. We vinden het als Dorpsbelangen belangrijk dat er in Oldehove allerlei voorzieningen blijven.”