Leerlingen De Merlettes uit Kootstertille brengen ‘niet schelden’ project tot een goed einde

0
279
BLK-Schelden-185

KOOTSTERTILLE – Wethouder Max de Haan van de gemeente Achtkarspelen ontving vanochtend vijftig leerlingen van CBS ‘De Merlettes’ uit Kootstertille.

De kinderen uit de groepen 6,7 en 8 werden gebracht met de spelersbus van SC Cambuur Leeuwardem. Tijdens het bezoek kregen de leerlingen een certificaat uitgereikt van de wethouder en een rondleiding door het gemeentehuis.

Respect en tolerantie

Het ‘40-dagen-niet-schelden’ project brengt tolerantie en verdraagzaamheid op een positieve manier onder de aandacht bij basisschoolleerlingen. Max de Haan vertelde de leerlingen wat respect en tolerantie voor hem betekent. ‘Voor mij is dat een samenleving waar ruimte is voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof.’ Hij vindt het belangrijk dat iedereen zich hiervan bewust is.

Bewondering

In de eerste workshop leerden kinderen het effect van schelden kennen. Aan het eind van deze les tekenden alle kinderen en wethouder Max de Haan een overeenkomst waarin ze verklaarden een groot aantal kwetsende woorden 40 dagen lang niet te gebruiken. Gedurende het project hebben de leerlingen op verschillende manieren stilgestaan bij het onderwerp. Zo hebben zij bijvoorbeeld hun ouders geïnterviewd over taalgebruik. Bijna alle ouders hebben spontaan een overeenkomst getekend. Tijdens het project kwam Henk de Jong, ex-trainer van SC Cambuur en Harkemase boys, langs om op de school met kinderen in gesprek te gaan over de 40 dagen. De Jong sprak zijn bewondering uit voor de prestatie van de leerlingen.

Initiatief

Het project is een initiatief van Tûmba, het expertisebureau voor discriminatiezaken in Fryslân en het meldpunt voor inwoners van de gemeente Achtkarspelen. Het project werd al eerder op basisscholen uitgevoerd waar het positieve effecten had. Ook op ‘de Merlettes’ nam het schelden hoorbaar af, zelfs pesten kwam minder voor. Kinderen geven aan zich nu meer bewust te zijn van de effecten van ruw taalgebruik.