Wierde & Dijk gaat voor functionele stallen

0
236

STREEK – De agrarische natuur-en landschapsvereniging Wierde & Dijk organiseert op 9 april in Wongema te Hornhuizen een architectenmarkt voor boeren met (her)bouwplannen voor een schuur of stal. De vereniging houdt zich al jaren bezig met het thema Agrarisch Landschappelijk Bouwen en organiseert activiteiten om boeren te stimuleren schuren en stallen te bouwen die niet alleen functioneel zijn, maar ook rekening houden met het Groninger landschap. Om dit te bewerkstellingen zijn architecten onmisbaar. Daarom probeert Wierde en Dijk een Stimuleringsfonds Agrarisch Landschappelijk Bouwen in het leven te roepen, met als doel boeren financieel tegemoet te komen in de kosten van een architect en de meerkosten voor het bouwen van een mooie schuur. Dankzij een subsidie van de provincie Groningen kan worden gestart met een pilotproject voor 2016 en 2017. De eerste stap is het organiseren van deze architectenmarkt voor boeren. Daar zal informatie worden gegeven over de subsidieregeling en kunnen boeren kennismaken met verschillende architecten die ervaring hebben met het bouwen van agrarische gebouwen.

Door schaalvergroting en intensivering in de landbouw zijn grotere schuren en stallen nodig en staan de traditionele gebouwen onder druk. De ontwikkelingen in de laatste decennia hebben geleid tot de bouw van standaardmodellen uit een catalogus, die niet passen bij de bestaande boerderij en detoneren in het landschap. Het Groninger platteland krijgt daardoor steeds meer een industriële uitstraling. Dat de veranderingen de laatste jaren zo snel gaan komt niet alleen door de schaalvergroting, ook door de verplichte vervanging van asbesthoudende golfplaten, het loslaten van het melkquotum en de aardbevingsproblematiek. De vereniging Wierde en Dijk is verheugd dat er nu met behulp van de provincie Groningen een begin kan worden gemaakt met het stimuleren van boeren om onder architectuur een schuur of stal te laten bouwen door middel van een subsidie. In deze pilot kunnen een beperkt aantal boeren meedoen, maar het streven is om daarna via een Stimuleringsfonds Agrarisch Landschappelijk de doelgroep in de breedte te laten profiteren van subsidiemogelijkheden. Aanvang is om 13:30, toegang is gratis.