José de Boer

0
264
Vrouw met de hamer - Jose

Voorzitter Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier

“Ik ben nog niet zo lang voorzitter, maar ik zit inmiddels al vijf jaar in het bestuur van de agrarische natuurvereniging Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. We hebben onlangs met het hele bestuur een vergadering gehad waarbij voorzitter Alex Datema en vice-voorzitter Paul Tameling zijn afgetreden. Reden hiervoor was dat zij beiden zijn gaan werken bij Collectief Groningen West, het samenwerkingsverband van de agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer&Natuur. Van deze drie zijn er elk twee bestuursleden gaan werken bij het Collectief. Er zijn sinds kort collectieven door het hele land opgericht, om de afstand tussen het Rijk en de agrarische natuurverenigingen kleiner te maken en taken over te nemen van het Rijk.

Normaal gesproken kreeg het Rijk alle aanvragen voor bijvoorbeeld financiële middelen, en dat waren er dan bij wijze van spreken duizend per dag. Nu gaat dat allemaal via de collectieven. Dat betekent wel dat er voor ons minder te doen is, omdat er meer wordt overgenomen door de collectieven. Het is een hele grote omslag geweest. Maar we gaan op dezelfde voet door en blijven ons inzetten voor Boer en Natuur.

We gaan nu met vijf bestuursleden verder in de vereniging, in plaats van zeven. We blijven dingen organiseren voor onze leden, zoals het verzorgen van excursies en lezingen. We hebben in totaal ongeveer 370 leden, zowel agrarische leden als burgerleden. We beginnen nu ook met iets nieuws: de komende drie eerste dinsdagen van de maand organiseren we een inloopspreekuur. Dan komt er iemand die alles van een bepaald onderwerp weet, zoals bijvoorbeeld erfinrichting. En we gaan ook wel eens ‘strunen’ bij een boer. Dan zoeken we een boer die iets te vertellen heeft en maken we met een groep belangstellenden een wandeling over zijn terrein. Daarnaast blijven we ons bezig houden met wat Boer en Natuur zich voorheen bezig hield: bevorderen van het weidevogelbeheer, zorgen voor onderhoud van de houtsingels en verder met alle aspecten van het agrarisch natuurbeheer. Maar de eerste bestuursvergadering in deze vorm van het bestuur moeten we nog houden, dus we gaan zien hoe alles loopt.

Op 5 april, 3 mei en 7 juni organiseren we inloopspreekuur voor iedereen die vragen heeft over landschapsonderhoud, erfbeplanting en subsidies en duurt van 19:30 tot 21:00 uur.”