Achtkarspelen schuift AZC-plannen nog maanden voor zich uit

0
168

BUITENPOST – In grote getalen waren donderdag inwoners van Achtkarspelen opnieuw bijeen in de raadszaal. Daar mocht ditmaal de raad haar zegje doen over de plannen voor een mogelijk AZC. Waar de meeste inwoners gehoopt hadden op een besluit, lijkt dit nog maanden vooruit geschoven te worden. De verwachting is dat niet eerder dan oktober duidelijkheid is.

Uit de woorden van de insprekers was te horen dat de gemeenteraad nog veel moet doen om de inwoners van de noodzaak te overtuigen. Een meerderheid is namelijk tegen de komst van een AZC. Zij ziet wel iets in de opvang van vluchtelingen, maar alleen als dat kleinschalig gebeurt. De bekende argumenten over de veiligheid van de inwoners en de mogelijke waardevermindering van panden kwamen dan ook weer op tafel. Duidelijk is dat een deel van de inwoners vooral bang is voor de vluchtelingen. De vrees dat zij aan vrouwen en kinderen zitten is duidelijk aanwezig.

Voorstanders van het AZC waren er ook. Waar die vorige week nog boe-geroep konden horen, wisten dit keer de bezoekers hun fatsoen te houden. Dat fatsoen was ook nodig, vond de politiek onder leiding van burgemeester Gerben Gebrandy (FNP). Hij verbood zowel het klappen als het joelen na de redevoering van de raadsleden.

De inwoners die wel positief waren, zeiden de vorige keer met een triest gevoel naar huis te zijn gegaan. “Ik heb mensen om mij heen gevraagd waar de angst op gebaseerd was. Ook vroeg ik of ze wel eens met de vluchtelingen hadden gepraat. ‘Nee’ was het antwoord of ‘waarom zou ik?’,” zei de inwoonster van Buitenpost. Zelf woonde ze jarenlang op ’t Paradyske, vlakbij het voormalige AZC in Kollum. “Ik heb mij nooit onveilig gevoeld.” Een andere inwoonster vertelde over haar werk in het AZC in Oude Pekela. “Wat mij het meest opvalt is het respect voor andere mensen. Daar kunnen veel Nederlanders nog iets van leren.”

Voorstanders van het AZC zijn te vinden bij het CDA, de ChristenUnie en de PvdA. De VVD die eerst nog voorstander was, sprak zich al minder duidelijk uit. Net als GBA en FNP wil de partij alleen kijken naar een klein AZC. Voor het FNP is het daarbij ook nog eens van belang dat dit centrum er alleen komt na een referendum. Later in zijn betoog was Tjibbe Brinkman (FNP) nog duidelijker: “Hier moet geen AZC komen.” Hij zei dat zijn partij ervoor past om de landelijke problemen rond de opvang op te lossen.

Het CDA wees erop dat veel buitenlanders de cultuur ook hebben verrijkt. “Denk maar eens aan de chinees of de pizzeria,” betoogde Lydeke Zandbergen. “Wij zijn niet tegen de opvang van vluchtelingen, vluchtelingen zijn welkom.” Ook vindt ze dat er gekeken moet worden hoe zo’n 250 tot 300 statushouders extra opgevangen kunnen worden. Zandbergen kwam op dit idee na een bezoek aan het AZC in Drachten. Daar bleek volgens haar dat 80% van de bewoners al een status heeft, maar dat niemand deze mensen wil huisvesten. “We moeten statushouders over de hele gemeente verdelen. Daarbij moeten we voorkomen dat er een verlenging van de wachtlijsten komt voor inwoners die nu al op de lijst staan.”

Als het aan Klaas Antuma (CU) ligt kan een AZC in Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille en Buitenpost komen. Die laatste locatie heeft zijn voorkeur, omdat het dorp een treinverbinding heeft. “Het AZC moet er op korte termijn komen,” was zijn pleidooi. Die haast heeft de PvdA ook. De partij onder leiding van Theun Nicolai wil dat na de komst van het AZC geen concessies worden gedaan aan de Nederlandse normen en waarden. “Een vrouw in rokje en top is normaal in Achtkarspelen. Dat dient geaccepteerd te worden,” zei hij. “Ook moeten gevoelens van angst en onwetendheid weggenomen worden.”

De grote vraag van de inwoners is wanneer er duidelijkheid komt. De komende maanden zullen de locaties in Buitenpost en Surhuisterveen onderzocht worden, maar ook is er de mogelijkheid voor ondernemers om zich met lappen grond te melden. Hoewel het CDA graag voor de zomer hier al duidelijkheid over wil, is dit volgens wethouder Gerda Postma (PvdA) niet haalbaar. Zij denkt de plannen pas in het laatste kwartaal van dit jaar rond te hebben, wat betekent dat er pas duidelijkheid in oktober komt. Waarschijnlijk kan een AZC dan pas in het voorjaar van 2017 openen.