Buurt noemt azc-locatie in Zuidhorn ‘ongelukkig’; Transferium geen azc-optie door gasleidingen

0
225
zuidhorn-bijeenkomst-azc

ZUIDHORN – Het was een lange zware avond voor burgemeester Bert Swart, unit-manager van het COA Henk Wolthof en de raadsleden van Zuidhorn. De omwonenden van de voorgenomen azc-locaties De Borgh en Het Anker werden afgelopen donderdagavond ingelicht over de plannen van het college en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarbij konden de boodschappers niet overal rekenen op veel begrip.

Burgemeester Swart begon de avond met de uitleg over hoe de keuze voor deze locaties tot stand is gekomen. “Vanwege de verhouding inwoners tegenover vluchtelingen konden we niet naar de kleine dorpskernen in gemeente”, vertelde de burgemeester aan de aanwezigen. “Grijpskerk en Zuidhorn zijn de enige twee plaatsen die een asielzoekerscentrum kunnen dragen.” Daaraan voegde de burgemeester toe het belangrijk te vinden dat de asielzoekers niet in de buitenste ring van deze plaatsen terecht zouden komen. “Je wilt vluchtelingen ook kwalitatief goede opvang kunnen bieden”, aldus Bert Swart. “Met de nodige faciliteiten, zoals openbaar vervoer, educatie en andere activiteiten.” Met die richtlijnen is het college door de gemeente heen getrokken om een geschikte locatie te vinden. Daarbij zijn een aantal locaties afgevallen die volgens de bewoners wel degelijk geschikt zijn. Een veelgehoorde suggestie die omwonenden van De Borgh opwierpen was de locatie achter het gemeentehuis bij het Transferium. Deze plek was eerder al in beeld bij de gemeente als nieuwe locatie voor het zwembad. De gemeente Zuidhorn moest deze optie toentertijd snel laten varen, omdat over het transferiumgebied een dubbelbestemming Veiligheidszone-leiding loopt. Oftewel, er zitten gasleidingen in de grond. In theorie is het mogelijk om binnen deze zone huisvesting te realiseren. Echter, de gasleidingen die onder de grond zitten zorgen ervoor dat de gemeente het niet wenselijk vindt om hier bewust grote groepen mensen te plaatsen. Ook de nieuwbouwwijk de Oostergast werd door de omwonenden aangemerkt als goede locatie. “Er zijn daar al veel bouwactiviteiten”, diende de burgemeester de aanwezigen van repliek. “Je wilt mensen ook niet in een bouwput zetten.” Volgens de zaal wil het college deze locatie niet omdat ‘er dan nooit een huis weer verkocht zal worden’. Daarmee werd een belangrijk punt aangesneden; de huizenmarkt. Vragen als ‘Wat gebeurt er met de waarde van mijn huis?’ en ‘Op wie kunnen we de schade en de waardevermindering verhalen?’ doken op in het gemeentehuis. Bert Swart wist te vertellen dat mensen aanspraak konden maken op planschade, een vergoeding die uitgekeerd moet worden als door toedoen van planologische veranderingen een woning minder waard wordt. “Dat kan”, voegde COA-manager Henk Wolthof daaraan toe. “Maar in al mijn jaren bij het COA heb ik nog nooit één aanvraag toegewezen zien worden.” Weinig hoopvol dus voor de buurtbewoners die plannen hadden binnen vijf jaar te verkassen, en zich nu genoodzaakt zien genoegen te moeten nemen met óf een langer verblijf óf een lagere prijs voor de woning.

Daarnaast vinden veel buurtbewoners de locatie ook voor de asielzoekers inhumaan. “300 mensen op een oppervlakte van 80 bij 80 meter”, zei één van de buurtbewoners. “Gaan jullie deze mensen, want dat zijn het natuurlijk, op elkaar stapelen?” Volgens het COA is er ruimte genoeg op het terrein van De Borgh om 300 mensen te huisvesten. De plannen daarvoor werden gepresenteerd in het gemeentehuis, alwaar de aanwezigen drie verschillende opties konden bekijken. “Zoals het er nu uitziet gaat de gemeente dus echt stapelen”, vertelt een bezorgde buurtbewoner. Als de raad instemt met het voorgenomen besluit van het college, dan verrijzen er op de locatie containers met twee verdiepingen. “We worden gewoon drie keer genaaid”, klonk het cynisch. “Onze huizen verminderen in waarde, het uitzicht is naar de knoppen en we mogen straks ongetwijfeld ook voor de extra kosten gaan opdraaien.” Burgemeester Swart verwacht overigens niet dat het asielzoekerscentrum de gemeente geld gaat kosten. “Wij gaan ervan uit dat het voor de gemeente kostenneutraal gaat uitpakken”, aldus Swart die benadrukte dat het college ook zeker geen winst wil maken in deze situatie.

Na de bijeenkomst vertrokken de burgemeester, het COA en veel raadsleden richting locatie Het Anker. Daar werden de buurtbewoners van deze locatie ingelicht over de plannen. Al snel werd duidelijk dat de meeste vraagtekens hier werden gezet bij de verkeersveiligheid en het geluidsoverlast. Het COA wil gedurende de daguren, en bij uitzondering in de avonduren en in het weekend, activiteiten gaan ontplooien in het voormalige schoolgebouw. “Het is hier een rustige buurt”, aldus een buurman van Het Anker. “Na vijf uur is het hier rustig, dat willen we graag zo houden.” Henk Wolthof pareerde de zorgen door te stellen dat het COA geen enkele intentie heeft om geluidsoverlast te veroorzaken. De unit-manager wist tevens te vertellen dat het personeel van het COA geacht wordt te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bij De Borgh. “Daar ondervindt deze locatie dus geen hinder van”, aldus Wolthof. Of de plannen in de praktijk ook werken valt te bezien. “Het is een wandeling van 900 meter”, stelt een buurtbewoner. “Dat gaan ze nooit lopen.” Alhoewel veel omwonenden liever zien dat de gemeente een andere locatie kiest, viel de weerstand tegen de plannen enigszins mee. Al moet er nog een hoop geconcretiseerd worden. “Heel concreet is het allemaal nog niet”, aldus burgemeester Swart. “We staan aan de start van de plannen, maar we nodigen jullie –als buurt- graag uit om met ons mee te denken. Niets is nog in beton gegoten.”

Die uitnodiging nemen de omwonenden van Het Anker graag aan. Buurtbewoonster Donate Teeninga – Kooger zegt: “Net als veel buurtgenoten ben ik bezorgd over de invulling van de schoollocatie. Het COA bleek helaas niet in staat mijn zorgen weg te nemen, doordat ze te weinig concrete toezeggingen konden doen.” Het vormen van de bewonerscommissie is voor de buurt essentieel. “Met de burgemeester is deze afspraak gemaakt. Wel zouden wij graag zien dat we tot overeenstemming kunnen komen vóórdat de gemeenteraad een besluit neemt. Gezien de mogelijke impact voor omwonenden zou het immers onverantwoord zijn als de gemeenteraad een besluit neemt op basis van aannames.”

Dinsdag 12 april is er weer een bijeenkomst in het gemeentehuis van Zuidhorn. Vanaf 16.30 tot 22.00 uur kan iedereen langskomen om informatie in te winnen over de plannen het college ten aanzien van de asielopvang.