Inwoners Zuidhorn tonen belangstelling voor azc

0
200
Zuidhorn infomarkt-2

ZUIDHORN – Vorige week organiseerde de gemeente Zuidhorn een informatiemarkt over het geplande asielzoekerscentrum op de terreinen van de voormalige schoolgebouwen van OBS De Borgh en CBS Het Anker. Zes- tot zevenhonderd inwoners namen de mogelijkheid om meer informatie in te winnen over het azc, de plannen van de gemeente en wat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers doet voor vluchtelingen.

Burgemeester Bert Swart ontving de bezoekers hartelijk bij de ingang van het gemeentehuis, alwaar de mensen een flyer van de burgemeester kregen uitgereikt met een overzicht van de aanwezige instanties. Gezondheidscentrum Asielzoekers, Stichting welzijn gemeente Zuidhorn, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA en de gemeente zelf hadden een stand opgezet in het gemeentehuis, zodat alle benodigde informatie beschikbaar was voor de belangstellenden.

Het college wil op het terrein waar eerder de school De Borgh stond driehonderd asielzoekers huisvesten. Deze zouden dan hun dagactiviteiten krijgen in het voormalige schoolgebouw van Het Anker, waar ook de bijbehorende dienstverleningen gefaciliteerd moeten worden. Het COA presenteerde de drie mogelijke opties voor huisvesting op locatie De Borgh waar men de vluchtelingen wil huisvesten. “De containerwoningen zullen twee hoog gebouwd worden. Het verschil zit hem in de omvang per gebouw”, aldus Henk Wolthof, unit-manager van het COA in Noord-Nederland. Er is een mogelijkheid om twee ‘grote’ gebouwen neer te zetten of meerdere ‘kleintjes’.

Verschillende raadsleden stonden de bezoekers van de markt te woord om eventuele zorgen of wensen mee te delen. Deze konden echter ook ingediend worden via een reactieformulier. De informatiemarkt volgde op een besloten bijeenkomst voor de omwonenden van beide locaties die donderdag 7 april al werden ingelicht. Ook daar zijn suggesties gedaan en zorgen uitgesproken. De gemeente Zuidhorn verzameld alle reacties, suggesties en zorgen en gaat deze beoordelen alvorens de raad op 6 juni een besluit gaat nemen over het doorgaan van het collegevoorstel om een azc te vestigen in de woonwijk. Net als de bijeenkomst voor omwonenden, verliep ook de informatiemarkt zonder noemenswaardige incidenten.