v.v. Zuidhorn krijgt zijn kunstgrasveld; “Ook Mixed Hockey Club Westerkwartier tegen het plafond”

0
1054
Zuidhorn Hockeyveld

ZUIDHORN – De voetbalvereniging in Zuidhorn krijgt het gewenste extra kunstgrasveld. Nadat eerder al de leden van de vereniging akkoord gingen met de plannen, krijgt het voorstel ook de steun van de volledige gemeenteraad. De club groeit momenteel uit zijn jasje. Met inmiddels 850 leden en een florerende vrouwentak is een uitbreiding van de capaciteit hoognodig.

Voordat de raad akkoord ging moesten er nog wel een paar plooien gladgestreken worden. Naast de voetbalvelden van v.v. Zuidhorn ligt het complex van Mixed Hockey Club Westerkwartier (MHCW), een eventuele groei van de voetbalclub zou ten koste kunnen gaan van de uitbreidingsmogelijkheden van de hockeyclub, die met 350 leden ook flink aan de weg timmert en wel een extra veld kan gebruiken. D66 vroeg, alvorens een beslissing te nemen over het extra kunstgrasveld van de voetbalclub, aan MHCW hoe zij aankeken tegen de expansiedrift van de voetballende buren. Voorzitster Meinette Venema onderkent het belang van teamsporten en begrijpt dat een uitbreiding voor de naastgelegen voetbalvereniging onvermijdelijk is. “Wij zijn als hockeyclub blij met de groei die de teamsporten in Zuidhorn momenteel doormaken”, sprak zij in tijdens de raadsvergadering. “Wel moet gezegd worden dat ook de hockeyclub een probleem heeft met de veldcapaciteit. Het huidige complex is inmiddels te klein om 350 spelende leden fatsoenlijk te kunnen laten trainen en spelen, met als gevolg dat jongere leden eigenlijk te laat trainen.” Mixed Hockey Club Westerkwartier gunt de voetballende buurman zijn kunstgrasveld, en is allang blij dat er gekozen is om het natuurgrasveld achter de kantine te vervangen voor een veld waar meer wedstrijden op gespeeld kunnen worden. “Voor hetzelfde geld was er gekozen voor de plek naast ons complex”, laat Venema desgevraagd weten. “Daarmee zou de enige mogelijkheid om de hockeyclub van meer capaciteit te voorzien zijn verdwenen.” MHCW heeft de gemeenteraad te kennen gegeven geen problemen te zien in de plannen om v.v. Zuidhorn van een nieuw kunstgrasveld te voorzien, maar vraagt de raad wel of op de niet-zo-lange termijn ook zij mogen uitbreiden en straks over een tweede veld kunnen beschikken om een ledenstop te voorkomen. “Want een ledenstop is momenteel zeker een optie”, vertelt de voorzitster. “Momenteel komen er ook veel leden bij uit Groningen. Die vinden GHBS te groot en spelen liever bij een club in een kleinere gemeente. Het goedbereikbare Zuidhorn biedt daarbij uitkomst. Bovendien zijn we recent begonnen met het aanbieden van hockey voor de allerjongsten in de leeftijd van 4 en 5 jaar.” Daardoor barst het trainingsveld op trainingsavonden vaak uit zijn voegen. “Er zijn momenten bij dat er drie teams tegelijkertijd trainen op één veld”, weet Venema. “Over een jaar of twee wordt de situatie echt onhoudbaar en moeten we óf een ledenstop invoeren óf uitbreiden.”

In de gemeenteraad leken enkele partijen oprecht verbaasd over de situatie bij MHCW. De ChristenUnie vroeg zich openlijk af waarom de hockeyclub niet eerder bij de politiek aan de bel had getrokken. Dit terwijl de problematiek in de Zuidhorner hockeywereld bij andere partijen wel bekend was. De discussie over de hockeyvereniging deed overigens niets af aan de beslissing omtrent het kunstgrasveld voor de voetbalvereniging. Nadat ook de duurzaamheidsdiscussie over het tegelijk vervangen van de toplaag van het eerste kunstgrasveld achter de rug was, stemden de raadsleden unaniem voor de plannen. Voetbalvereniging Zuidhorn krijgt zijn kunstgrasveld en hoopt die na de zomerstop in gebruik te mogen nemen.

Een mooi moment voor de club die nu kan doorgroeien. De club heeft een enorme aantrekkingskracht in de regio door de goede prestaties van het eerste elftal dat de laatste jaren aan een serieuze opmars bezig is in het zaterdagvoetbal. Zuidhorn draait mee in de top van de tweede klasse en doet qua prestaties niet onder voor de gerenommeerde buurman VEV’67 uit Leek. Bij de perspresentatie van de plannen in het clubhuis van v.v. Zuidhorn vertelde voorzitter Hessel Brandsen vorige maand al dat er met het nieuwe kunstgrasveld grote stappen gezet kunnen worden om de club verder te laten groeien. “Daar wil de club ook zelf een flinke steen aan bijdragen”, aldus Brandsen destijds. Die bereidwilligheid heeft de raad mede overtuigd om met de plannen in te stemmen. De club draagt dertigduizend euro bij aan de realisatie van het nieuwe veld. Het betaalt 24.000 euro boekwaarde over het veld en daarbovenop nog eens 6.000 euro als eigen bijdrage aan het kunstgrasveld. “Om dit bedrag bij elkaar te krijgen starten we een crowdfundingactie op”, deelde Minne Bonnema de raad mee. “Via Kunstgrasheld kunnen mensen vierkante meters kunstgras kopen voor de club.” Daarnaast wil v.v. Zuidhorn sponsoren vragen zich langdurig aan het veld te verbinden en gaat de club met ingang van komend seizoen de lidmaatschapscontributie verhogen. Behalve de dertigduizend euro gaat de club ook meer betalen voor het gebruik van het sportcomplex. Deze verhoging bedraagt tienduizend euro per jaar en is verdeeld in 2.500 euro aan geld en 7.500 euro in natura. Dat houdt in dat de club zelf werkzaamheden op het sportcomplex gaat verrichten en daarmee de gemeente –financieel- ontlast.

“Een luxe die Mixed Hockey Club Westerkwartier niet heeft”, vertelt Meinette Venema. “Wij hebben onze voorzieningen al in eigen beheer en doen het werk dat de voetbalvereniging straks overneemt van de gemeente dus al zelf.” De onderhandelingspositie van de hockeyclub is daarmee beduidend slechter dan die de voetbalclub had. “Zonder op de zaken vooruit te lopen hoop ik dat de gemeente straks ook met MHCW een mooie deal weet te sluiten”, hoopt Venema. “Op dit moment betalen wij drieduizend euro per jaar voor het gebruik van het complex en dat is relatief gezien een hoge bijdrage die wij al jarenlang met veel plezier doen. Ik hoop dat de gemeente Zuidhorn daar rekening mee houdt wanneer de tijd is gekomen dat ook wij ons moeten melden voor een extra veld.”