Ontwikkeling MFA in Grootegast nadert eindfase

0
233
Grootegast MFA

GROOTEGAST – Wel of geen multifunctionele accommodatie? De vraag die Grootegast al acht jaar in zijn greep houdt lijkt dit jaar definitief met een volmondig ‘ja’ beantwoord te kunnen worden. “Het MFA gaat er komen”, stelt voorzitter Henk Kroon van Stichting MFA gedecideerd. “We kunnen niet meer terug en dat is maar goed ook. CMV Oranje komt in de problemen zonder het nieuwe onderkomen en ook Fc Grootegast is uit haar jasje gegroeid en staat te springen om de extra ruimte.” Even dreigde er afgelopen week nog een discussie te ontstaan over de locatie van het MFA. Een groep ondernemers zag de nieuwe accommodatie liever verrijzen in het centrum van Grootegast. Maar ook daar heeft Kroon –zonder er al te veel op in te willen gaan- wel een kort en krachtig antwoord op. “Fc Grootegast is een voetbalvereniging en die hebben voetbalvelden nodig. Die ruimte is er in het centrum niet. CMV Oranje maakt muziek en krijgt ongetwijfeld problemen met de buren in het drukke centrum. Ook zij horen niet thuis midden in de bebouwing. De huidige locatie is perfect. Maar laten we het vooral hebben over het MFA en niet over negatieve randzaken.”

En daar heeft Henk Kroon natuurlijk gelijk in. Er is zoveel te vertellen over het MFA en de functie die het zal gaan vervullen in de Grootegaster samenleving, dat het zonde is om aandacht te besteden aan randzaken en ideeën die om praktische redenen toch niet uitgevoerd kunnen worden. Dus neemt Kroon ons mee naar de geschiedenis, waar hij zelf toentertijd overigens nog geen deel van uitmaakte. Kroon: “Het is allemaal begonnen in 2008 toen er een dorpsvisie werd ontwikkelt die antwoord moest geven op de vraag: ‘wat willen wij, Grootegast, met ons verenigingsleven?’ Langzaamaan werden de wensen vanuit de gemeenschap zichtbaar, waarna er in 2010 een enquête is gehouden onder de verenigingen. Ook zij hadden de nodige wensen. Veel voorzieningen voor de muziek verdwenen uit Grootegast. Hierdoor heeft de muziekvereniging vele omzwervingen gemaakt en zitten zij nu op een plek waar ze voor geluidsoverlast zorgen. Ook Fc Grootegast trok aan de bel. Zij groeiden snel hadden een nieuwe accommodatie nodig. Er was alle partijen dus veel aan gelegen om snel stappen te maken.” Toch lieten die stappen nog even op zich wachten en waren de eerste pogingen ook niet bijster succesvol. Inmiddels is ook Allard Naber aangeschoven. De secretaris van de stichting is al wat langer betrokken bij het project en weet dat er in 2012 en 2013 actie is ondernomen om het MFA in een stroomversnelling te krijgen. “Tevergeefs”, aldus Naber. “Toen de gemeente Grootegast in 2012 bezig ging het privatiseren van de verengingen zou er nieuwbouw gaan plaatsvinden. Die financiering kwam echter niet rond.” Ook een jaar later bleek het financieren van een nieuw onderkomen een te groot struikelblok. “In 2013 wilde zwembad De Woldzoom ook bij de plannen betrokken worden. Maar hun wensen waren niet te lijmen met die van Fc Grootegast. Daardoor kregen we ook die financiering niet rond en hebben we ons vanaf 2013 gericht op de partijen die zeker mee zouden doen.” CMV Oranje, Fc Grootegast en Stichting Muziekonderwijs Grootegast dus.
“We hebben in 2013 een selectieprocedure gehouden waarop aannemers konden inschrijven”, vertelt Kroon. “Daarbij moesten de ontwerpen aan een aantal eisen voldoen. We hebben gekeken naar duurzaamheid, naar hoever we konden gaan met vrijwilligerswerk, of de pas gerenoveerde kleedkamers van Fc Grootegast ingepast konden worden en natuurlijk het ontwerp zelf. Je wilt immers wel een mooi ontwerp.” Ook de prijs heeft zwaar meegewogen volgens het tweetal. “Zeker voor 30 procent”, meldt Kroon. “We kunnen er lang en breed over discussiëren, maar uiteindelijk moet je het wel kunnen betalen.” Naber vult zijn voorzitter aan: “Uit dat proces is een aannemer gekomen waarmee we nu eerst verder gaan.” Het realiseren van een multifunctionele accommodatie is een kostbare aangelegenheid en omdat twee eerdere pogingen al strandden op de financiën, zijn we natuurlijk benieuwd of poging drie wel kans van slagen heeft. Allard Naber: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we wel aanpassingen hebben moeten doorvoeren. Bij CMV Oranje hadden we graag een aparte ruimte gehad om onze instrumenten in op te slaan. Helaas is hiervoor te weinig geld beschikbaar, waardoor we onze instrumenten op de ‘goede oude manier’ moeten gaan opbergen. Onder het podium dus.” Henk Kroon legt uit dat de aanpassingen in overleg met de gemeente zijn gedaan. “We wilden heel veel. Maar het is precies zoals Allard zegt, we hebben moeten schakelen naar plan B. Tezamen met de toezeggingen voor subsidies die we van diverse instanties hebben gekregen en de contracten met de toekomstige gebruikers van het MFA hebben we de financiering rond gekregen.” Niettemin duurt het allemaal toch nog langer dan het stichtingsbestuur had verwacht en gehoopt. “In september 2015 kreeg ik een telefoontje van wijlen burgemeester Dijkstra”, vertelt Kroon. “Hij wilde het onderwerp MFA die maand van de raadsagenda hebben. De provincie had een nieuw subsidiepotje met 22 miljoen euro in het leven geroepen en daar zouden wij ook aanspraak op kunnen maken. Met dat geld zouden we alsnog plan A kunnen realiseren, dus wilden wij ook nog wel even wachten.” Zoals het een overheid betaamd duurde het behoorlijk lang voordat de voorwaarden voor het nieuwe subsidiepotje bekend werden gemaakt door de provincie. “Gelukkig hadden we de gemeente Grootegast goed mee”, vervolgt Kroon zijn verhaal. “Samen met ambtenaren van de gemeente zijn we naar de provincie geweest om onze plannen uit de doeken te doen. Zij vonden het prachtig dat er zoveel verenigingen bij betrokken waren en dat we de samenwerking zoeken met Stichting De Zijlen. Ook hadden zij louter positieve woorden over voor onze plannen om het MFA energieneutraal te maken. We zijn echter nog steeds in afwachting van het besluit van de provincie. Door ons te richten op dit potje, zijn we gewoon een jaar uitgelopen.” Kroon en Naber verwachten aan het eind van 2016 uitsluitsel te krijgen van de provincie. “Zodra dat besluit erdoor is, weten wij waar we aan toe zijn en kan er gebouwd worden”, weet Kroon. “Er is een gezonde exploitatiebegroting voor de komende tien jaar, gebaseerd op bestaande contracten. We gaan straks spijkers met koppen slaan. In principe moet het MFA binnen drie maanden gebouwd zijn. Wij gaan ervan uit dat aan het eind van komende zomer hier een prachtig MFA staat, waar veel clubs en verenigingen gebruik van maken.” Fc Grootegast zal zodra het MFA geopend is de exploitatie van het horeca gedeelte gaan verzorgen. “Dat is ook nodig”, weet Allard Naber. “Zij raken natuurlijk hun kantine inkomsten kwijt en willen dat graag gecompenseerd hebben. Daarom zullen zij de eerste tien jaar de exploitatie van het horecagebeuren voor hun rekening nemen. Fc Grootegast regelt het vrijwillige personeel en mag de omzet in de club steken. Natuurlijk betalen zij wel pacht, wat inhoudt dat Fc Grootegast gaat fungeren als uitbater. Ook als er geen voetbal wordt gespeeld en andere verengingen gebruik maken van de accommodatie.” Of –ter aanvulling- als er vergaderingen zijn gepland. Want één ding is zeker. Iedereen is welkom in de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie. Van vergaderingen tot bedrijfsfeestjes en kaartavonden; het MFA in Grootegast is écht van heel Grootegast.

Naast inkomsten uit subsidies en sponsoring gaat de Stichting MFA ook zelf geld inzamelen. Zaterdag 29 oktober wordt er een grote veiling georganiseerd op sportpark de Leegens. “Sponsoren brengen goederen in die wij eerst tentoonstellen op www.veilinggrootegast.nl en vervolgens gaan veilen op de dag zelf”, vertelt Allard Naber. “De actie is een onderdeel van een serie acties die wij op poten willen zetten. Het moet ervoor zorgen dat de achterban van het MFA geïnteresseerd én gemotiveerd blijft om er samen wat van te maken. Daarnaast willen wij ook aan de gemeenschap laten zien dat wij zelf ook een duit in het zakje willen doen. In dat kader hebben wij vorige week bijvoorbeeld ook het ondernemersontbijt georganiseerd, wat een zeer leuk samenkomen is geweest.” Noteer dus alvast in uwer agenda’s: Zaterdag 29 oktober de veiling met aansluitend een knallend Oktoberfest op sportpark de Leegens in Doezum. De avond gaat om 19.30 uur van start.