Buurt ergert zich aan hondenpoepterreur in Zuidhorn

0
158
zuidhorn

ZUIDHORN – Bewoners van de Admiraal de Ruyterstraat in Zuidhorn ergeren zich aan de overlast van hondenpoep in hun straat. Niels Rollingswier ziet regelmatig baasjes hun honden uitlaten op de groene stroken in de straat. “Dat is op zich geen probleem”, vertelt Rollingswier. “Als ze het ook maar opruimen. Helaas is dat vaak teveel gevraagd, waardoor kinderen niet op het veldje kunnen spelen. En dan hebben we het nog niet eens over de stankoverlast die de hondenpoep veroorzaakt.”
Niels Rollingswier zegt de gemeente meermalen te hebben gevraagd om op te treden. “Zij hebben in de krant aangegeven dat honden aangelijnd moet zijn, wat overigens ook niet altijd het geval is, en dat men de poep op moet ruimen. Maar de eigenregels handhaven doen ze vervolgens niet. Het schijnt dat de gemeente niet beschikt over buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).” Ook het plaatsen van borden was volgens Rollingswier geen optie voor de gemeente. Niels: “Ze waren van mening dat deze borden gestolen zouden worden of dat de honden er toch naast zouden poepen. Een mooi beleid dus. Wel regels opstellen en in de krant plaatsen, maar deze vervolgens niet handhaven. We voelen ons eerlijk gezegd behoorlijk door de gemeente in de steek gelaten.”
De gemeente Zuidhorn onderkent het hondenpoepprobleem: “Ook onze medewerkers van de buitendienst worden met grote regelmaat geconfronteerd met het stinkende goedje tijdens hun werkzaamheden. Maar om overal bordjes te plaatsen is ook geen oplossing. Wij doen dat als gemeente eigenlijk alleen bij speelplaatsen. Helaas zien wij deze bordjes met grote regelmaat en op onverklaarbare wijze als sneeuw voor de zon verdwijnen. Daarom zetten wij vooral de gemeentepagina in De Streekkrant in om hondeneigenaren bewust te maken van dit probleem.” Voorts meldt de gemeente dat zij momenteel kijkt naar de ontwikkelingen in Marum: “Landelijk gezien wordt er veel geëxperimenteerd met maatregelen om de overlast tegen te gaan. Wellicht behoort een opruimverplichting voor de gehele gemeente tot de mogelijkheden. Dan moet een bezitter van een hond, zodra hij met de hond binnen de bebouwde kom loopt, een schepje of zakje bij zich hebben om de hondenpoep op te kunnen ruimen. Hier is goed op te controleren. Momenteel onderzoeken wij de (on)mogelijkheden van een dergelijke maatregel. We kijken daarbij ook naar de maatregelen die gemeente Marum neemt op dit terrein. Gelukkig zijn er ook veel hondenbazen die de poep van hun hond wel meteen opruimen. Wij blijven de andere hondenbezitters  attenderen op hun verantwoordelijkheid. Door hun gedrag wordt hun geliefde viervoeter in een  kwaad daglicht gesteld.”