“Als ieder kind uniek is, waarom onderwijzen wij ze dan als robots?”

0
230
Zuidhorn Vernieuwend onderwijs zuidhorn

ZUIDHORN – Een nieuw initiatief in Zuidhorn. Of eigenlijk een vernieuwend initiatief. Onderwijs is er in vele vormen en ze hebben allemaal één ding met elkaar gemeen volgens Caro Cordes en Suzanne van Sleen. “Ze richten zich niet op het kind, maar op de standaard. Vreemd, want ieder kind is uniek. Dus waarom zouden wij ze dan onderwijzen als robots?”

De toon is gezet. Zeker nadat de verslaggever -achteraf onterecht- opperde dat het vrijlaten van kinderen in het onderwijs wel erg dromerig klinkt. Caro stelt direct de tegenvraag: “Wanneer leer jij het meest? Als het verplicht op je bord wordt gegooid of als je uit interesse de materie tot je neemt? Wij willen dat kinderen zelf op ontdekking uitgaan en het leren betekenisvol is voor het kind. Creativiteit is wat mensen scheidt van robots. Wij spreken die creativiteit en talenten aan.” Natuurlijk houdt het tweetal zich aan leerdoelen die de overheid oplegt en aan het aantal uren dat een kind onderwijs moet genieten. “Daar is ook niks mis mee”, vindt Suzanne. “Het hoeft alleen niet allemaal langs dezelfde meetlat. Als een kind voorloopt, dan moet je dat stimuleren. Op reguliere scholen wordt dat soms afgeremd, omdat het kind anders uit de maat loopt met de planning van de leerkracht. Zonde.” Tevens zegt zij het andersom net zo te zien. Suzanne: “Een kind dat achterloopt moet je niet gaan forceren door de druk op te voeren. Dat werkt averechts. Wij personaliseren het onderwijs en kijken of er een andere methode is om de leerstof aan te bieden.” Omdat ieder kind uniek is, gaan de dames voor gepersonaliseerde leerplannen. “Samen met de ouders, de coaches en het kind zelf wordt er gekeken naar het beste ’leerplan’”, vertelt Caro. Wat moet er gebeuren om een maximaal resultaat te behalen. Want wat uiteindelijk hetzelfde blijft is het einddoel: een succesvol eindexamen.” Eveneens vernieuwend zijn de uren waarop onderwijs gevolgd kan worden. Suzanne van Sleen: “De school gaat om 7.30 uur open en sluit pas om 18.30 uur. Daartussenin kan naar eigen inzicht onderwijs gevolgd worden. Er wordt samengewerkt met buitenschoolse activiteiten om een zo rijk mogelijk aanbod te creëren. Ontwikkelingen van de leerlingen worden op alle gebieden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Leren doe je immers overal.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat het brein van pubers nog niet optimaal functioneert in de vroege ochtenduren. Dan is het toch raar om ze om acht uur al in de schoolbanken te zetten? Daarnaast lossen de vrijere tijden veel praktische problemen op. Ouders krijgen de mogelijkheid om de drukke filetijden in de ochtenduren te ontwijken of kunnen kiezen voor een goedkopere vakantie in april in plaats van de dure zomermaanden. Wij sluiten de deuren namelijk niet in de zomermaanden.” Het vernieuwende initiatief wordt inmiddels in veel plaatsen in Nederland omarmd. Steeds meer scholen werken volgens de methode die Caro en Suzanne nu naar Zuidhorn willen brengen. “Wij zien zelfs dat mensen verhuizen om hun kinderen dit onderwijs te kunnen bieden”, zegt Caro Cordes. “Wat wij overigens ook logisch vinden. Het gaat wel om de ontwikkeling van je kind. Een herkansing komt er niet, dus zoeken ouders gewoon naar een school die het beste past bij wat zij voor ogen hebben.” Een ideaal voorbeeld is Suzanne zelf. Moeder in Groningen en dagelijks op en neer rijdend naar Nuis. “Op dit moment is dat de beste optie”, vindt Suzanne. “Dus rijd ik met plezier die vele kilometers per week. Ik ben echter niet de enige die dit doet, er zijn meer ouders die dagelijks vele kilometers afleggen of verhuizen om hun kind naar een school te brengen die het best bij het kind past.”

Momenteel wordt er hard gewerkt om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen met vernieuwend onderwijs in Zuidhorn. Caro: “Vernieuwend Onderwijs Zuidhorn is nu nog een werktitel en we zijn hard op zoek naar een geschikte locatie. Dat gaat echter helemaal goed komen. We hebben een aantal locaties op het oog en ook de gemeente Zuidhorn is enthousiast en stelt zich coöperatief op. Alles gaat de goede kant op dus.” Het vernieuwende onderwijs wil kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar onderwijs gaan bieden. “Dat geeft het kind extra mogelijkheden”, stelt Suzanne. “Wij beginnen met de kleuters en begeleiden ze helemaal naar hun eindexamen. Waarom moeten kinderen na groep 8 van school als de school hun goed bevalt? Dan moeten ze weer wennen aan een nieuwe school, nieuwe leerkrachten en een nieuwe omgeving met andere regels. Volstrekt onlogisch, daarom bieden wij onderwijs tot aan het moment dat ze naar een gerichte opleiding gaan.” Helemaal vernieuwend is deze vorm van onderwijs overigens niet, in de particuliere sector zijn al vaker soortgelijke initiatieven opgezet. Caro: “Deze zijn echter niet voor iedereen betaalbaar en dat willen wij dus wel bewerkstelligen. Wij gaan onze school opzetten als een bekostigde school met kwaliteits- en vakmensen.” Met ‘vertrouwen in het kind’ als leidraad moet de school vanaf komend schooljaar van start gaan. “Dat gaat lukken”, weet Suzanne. “Inmiddels hebben we twintig intentieverklaringen binnen van ouders die voornemens zijn hun kind naar het vernieuwend onderwijs te laten gaan. Dat zal de komende maanden nog verder aanlopen. Op onze website https://vernieuwendonderwijszuidhorn.nl kan men de intentieverklaring vinden en invullen. Daarnaast kunnen ouders altijd contact met ons opnemen voor meer informatie over Vernieuwend Onderwijs Zuidhorn.”