Zuidhorn en Winsum leggen de bal bij inwoners Middag-Humsterland

0
229
aduarderzijl-MH-artikel

MIDDAG-HUMSTERLAND – Als er één persoon fan is van het Middag-Humsterland, dan is burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn dat. De burgervader heeft een speciale band met het oudste cultuurhistorisch landschap van West-Europa en wenst dan ook niets anders dan het beste voor het gebied. “Ik heb het Middag-Humsterland gesnoven en geroken”, vertelt Swart. “Een groot deel van mijn politieke roots ligt in het Middag-Humsterland. Als ambtenaar van de voormalige gemeente Ezinge en oud-wethouder in Winsum heb veel tijd doorgebracht in het gebied. En ik heb er overigens niet alleen maar politieke stappen gezet. In Ezinge staat de kroeg waar ik vroeger kwam. Prachtige herinneringen.” Het gebied is dus enorm veel waard voor Bert Swart. “En voor veel meer mensen. Daarom is het ook zo verschrikkelijk belangrijk dat de inwoners van het gebied hun stem laten horen.”

Het oudste cultuurhistorisch gebied van West-Europa is momenteel verdeeld over twee gemeenten. “Een weeffoutje”, meent Swart. “Tijdens de vorige herindeling in 1990 is het gebied verspreid komen te liggen in de gemeenten Winsum en Zuidhorn. In een ideaalscenario wordt deze weeffout tijdens de nieuwe herindeling hersteld en gaat het gebied naar één gemeente.” Of dat naar de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier of naar het Hoogeland is, is de burgervader om het even. Swart: “Natuurlijk is het mooi als het Middag-Humsterland bij het Westerkwartier komt, maar belangrijker is dat het hele gebied onder één bestuurlijk bewind gaat vallen. Dat is het beste voor dit mooie landschap.” Volgens Bert Swart is er in 1990 te weinig rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het landschap. “Nu zwaaien twee gemeenten de scepter in het gebied”, weet Swart. “Tot dusverre is dat vrij goed gegaan omdat de gemeenten Winsum en Zuidhorn veelvuldig overleg plegen over het reilen en zeilen in het Middag-Humsterland. Toch moeten we dat straks zien te voorkomen. Beide nieuwe gemeenten bestrijken straks een enorm oppervlakte en bij welke gemeente het Middag-Humsterland ook komt, het komt aan de zijkant te liggen. Ik moet er niet aan denken dat de gemeenten elk hun eigen beslissingen gaan nemen ten opzichte van het landschap en de dorpen, zodat we straks een verdeeld gebied hebben. Dat kán en mág niet.” Winsum heeft beduidend minder problemen met het onderbrengen van het gebied in twee gemeenten. Swart: “Dus willen wij als politiek die vraag graag neerleggen bij de inwoners van het Middag-Humsterland zelf door middel van een volksraadpleging. Daarom hebben wij afgelopen week een brief gestuurd naar alle inwoners van het gebied met een paar zeer heldere vragen.” Middels een unieke code kunnen de mensen die in het gebied woonachtig zijn inloggen op een speciale website en eenmalig de vragen beantwoorden. Voor degenen die de volksraadpleging liever op de ouderwetse manier, dus op papier doen, hebben de gemeenten een antwoordenvelop bijgevoegd. “Deze mening kost de mensen niets, zelfs geen postzegel, maar is wel goud waard”, vindt burgemeester Swart. “We hopen dan ook dat alle inwoners de tijd en de moeite nemen om de vragen in te vullen en terug te sturen. Hetzij digitaal of per post.” Maar waar mogen de mensen dan hun mening over geven? En is de vraagstelling echt helder en ondubbelzinnig? “De eerste vraag die wij stellen is of zij vinden dat het gebied bij één gemeente ondergebracht moet worden”, legt de burgemeester van Zuidhorn uit. “Zo ja, dan is de tweede vraag welke gemeente dat moet zijn: het Westerkwartier of de gemeente waar Winsum deel van uit gaat maken.” Democratie ten top, zo zei Bert Swart eerder over de volksraadpleging. “Natuurlijk kan men ook aangeven dat het gebied best over twee gemeenten verdeeld mag blijven. We gaan zien wat men in het Middag-Humsterland zelf vindt. Dat nemen we vervolgens als vertrekpunt om te beslissen wat er met het gebied gaat gebeuren.” Over twee weken worden de stemmen geteld en wordt duidelijk waar de inwoners zich het liefste bij aansluiten. “Met Winsum is de afspraak gemaakt dat we de uitslag per dorp, per gemeente en in zijn totaliteit gaan bekijken”, meldt Bert Swart. “Zo hopen wij een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de voorkeur in ieder dorp. Iedere stem en elke uitslag wordt overigens in behandeling genomen. Anders dan bij een referendum wordt er dus geen minimum opkomst gehanteerd. Elke stem telt.” Het is momenteel dus wachten voor de beide gemeenten totdat de termijn is verstreken en duidelijk wordt wat het Middag-Humsterland zelf wil. “We hopen natuurlijk op een duidelijke en eensgezinde mening”, lacht Swart. “Dan is het kat in’t bakkie. En eigenlijk denk ik ook wel dat een ruime meerderheid het gebied het liefst in één gemeente ziet liggen. Maar welke gemeente, dat blijft de grote vraag.” Het Westerkwartier of het Hoogeland. Voor burgemeester Swart is het om het even, als er maar een goede oplossing voor het gehele gebied komt. Dus doet de burgemeester bij deze een dringende oproep aan de inwoners van het Middag-Humsterland om hun stem te laten horen. Swart: “Bewoners aan zet, grijp nu uw kans voor het mooie Middag-Humsterland.” Om daar vervolgens aan toe te voegen: “Misschien moeten we als alles achter de rug is maar eens een borreltje doen in het café waar ik vroeger kwam. De voormalige gemeente Ezinge is zo mooi, dat moet je gezien hebben.”