Fanerweg mogelijk een jaar lang afgesloten voor verkeer

0
203
Zuidhorn Rene Westerhoff_

ZUIDHORN – Dat er overal in Zuidhorn hard wordt gewerkt zal niemand zijn ontgaan. Van groot oponthoud bij de nieuwe woonwijk Oostergast tot aan de iets minder voor overlast zorgende restauratie van de Dorpskerk aan de Kerkstraat. Noodzakelijk? Zeker. Daarnaast wordt er een nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal gelegd en komt er straks een derde perron bij op het station van Zuidhorn. Bij die laatste twee projecten heeft ProRail een flinke vinger in de pap.

Voor wie niet bekend is met ProRail, u kent ongetwijfeld het animatiefilmpje waarin het bedrijf uitlegt hoe zij de verbinding tussen Groningen en Leeuwarden willen optimaliseren. Een leerzaam filmpje waarin tevens wordt geprobeerd om de plaatsnaam ‘Zuidhorn’ op een hele andere manier uit te spreken. En met succes, creativiteit kan de spoorbeheerder dus niet ontzegd worden. Des te jammerlijker dat wanneer het creatieve vermogen van ProRail daadwerkelijk uitgedaagd wordt, zij kiezen voor de gemakkelijkste en meest goedkope uitweg, aldus René Westerhoff-Dijkinga: de afsluiting van de Fanerweg. Voor een jaartje ‘maar’. Vanuit het oogpunt van ProRail en de provincie is het kostentechnisch ongetwijfeld het proberen waard. Toch staat men in Zuidhorn –logischerwijs- niet te springen om de belangrijkste route om het dorp heen afgesloten te zien worden. En zeker niet voor een periode van twaalf maanden. “Daar hebben wij als gemeenteraad dus op gereageerd”, licht René Westerhoff-Dijkinga toe. De fractieleider van de VVD is, net zoals de gehele raad van Zuidhorn, van mening dat het langdurig afsluiten van de Fanerweg niet alleen onnodig, maar ook zeer gevaarlijk is. “Laten we het eerst maar over de ‘noodzaak’ van de lange afsluiting hebben”, begint Westerhoff-Dijkinga. “De spoorbrug over de provinciale weg, of Fanerweg zoals hij ook wel wordt genoemd, moet vervangen worden. Dat dat noodzakelijk is, daar zijn we het allemaal wel over eens. De brug is niet de jongste meer en verkeerd ook niet opperbeste staat. Tot zover prima. Maar we hebben het hier niet over een grote spoorbrug, zeker niet in vergelijking met datgene dat over het Van Starkenborgh wordt gerealiseerd. De Fanerweg een jaar lang afsluiten is gewoon buiten alle proporties.” Temeer omdat dat betekend dat Zuidhorn nog meer geïsoleerd komt te liggen. Een hele fijne verbinding met de rest van het Westerkwartier is er al niet en ook de dichtstbijzijnde oprit van de A7 is nog best een stuk rijden. “Gemakshalve gaan ProRail en de provincie er maar van uit dat het verkeer wel om zal rijden”, aldus Westerhoff-Dijkinga. “Maar in de praktijk zijn auto-, vrachtwagen- en tractorbestuurders net als water: altijd op zoek naar de kortste weg. En daar hebben ze niet eens ongelijk in.” De VVD-man schetst het beeld dat het vele verkeer in de huidige situatie om Zuidhorn heen rijdt en vervolgens de afslag Zuidhorn in kiest die het kortste is en het meest voor de hand ligt. “Zo houden we zoveel mogelijk verkeer buiten Zuidhorn en krijgen we alleen het hoognodige binnen de bebouwde kom. Zodra de Fanerweg afgesloten is, zál dat veranderen. Het is een utopie om te denken dat landbouw- en vrachtverkeer vanuit bijvoorbeeld Niekerk wel even via Sebaldeburen en Grijpskerk om zal rijden. Welnee, die nemen gewoon de kortste route.” Door het dorp, door het centrum en door de nieuwbouwwijk Oostergast dus. “Niet wenselijk is in deze een understatement”, vervolgt Westerhoff-Dijkinga. “Vrachtwagens die door het winkeldorp heen rijden, tractoren die langs scholen trekken. Levensgevaarlijk. Dat kan gewoon niet. Tel daarbij op dat de wegen en straten in Zuidhorn het extra zwaar te verduren krijgen. Wie gaat al die herstelwerkzaamheden aan onze bermen en de straatverzakkingen betalen? Nee, het plan wat er nu ligt is geen goed plan. Dat moet anders.” Dat vinden ook de andere volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad van Zuidhorn, die vorige week een motie bij het college hebben neergelegd. Daarin vragen zij het college van burgemeester en wethouders zich hard te maken om tot een betere oplossing te komen. “De aankondiging van de afsluiting en de informatiebijeenkomst in zalencentrum Balk maakten duidelijk dat de plannen veel onrust veroorzaken bij de inwoners van Zuidhorn”, vertelt de politicus. “En dat begrijpen wij. Het is ook niet niks om een jaar lang al het verkeer door het dorp heen te zien trekken. Vanuit ProRail zijn de plannen logisch en te begrijpen, maar dit is wel tegen de bestwil van onze inwoners.” ‘Ondoordacht’ en ‘niet rijp’ zijn de termen die René Westerhoff-Dijkinga laat vallen. “We hebben nu de goedkoopste oplossing gehoord”, vertelt hij verder, “dus kunnen we nu gaan bekijken naar de beste oplossing.” Welke dat precies is, staat nog open voor discussie. “Je kan één weghelft openhouden, zodat het verkeer met stoplichten om de beurt langs elkaar heen geleid kan worden. Misschien kan er een noodweg aangelegd worden waar het verkeer overheen geleid kan worden. En anders voeren ze de werkzaamheden maar uit in de avond-, nacht en weekenduren.” Waar de gemeenteraad van Zuidhorn zeker op aandringt is dat de andere grote projecten eerst afgerond worden. De bruggen en wegen bij het kanaal dienen eerst klaar te zijn, voordat er een nieuwe weg wordt afgesloten. Voor de foto loopt de verslaggever samen met de VVD-voorman over het fietspad naast de Provinciale weg richting de spoorbrug. “Ik heb net zo’n tien minuten staan kijken naar de weg en het verkeer dat er overheen gaat”, concludeert Westerhoff-Dijkinga. “Dat zijn er in die paar minuten een heleboel auto’s geweest, het gaat maar door. Inclusief zwaar verkeer. Ik kan me op dit moment niet eens voorstellen hoe dit allemaal door het dorp heen zou moeten, laat staan dát het er doorheen zal gaan. Onmogelijk.” Het college is het overigens met haar raad eens en heeft beloofd haar uiterste best te doen om de overlast flink te verminderen en aan te dringen op een (veel) kortere uitvoeringstijd.

De Streekkrant heeft met ProRail gebeld en gemaild voor een reactie. Helaas zijn zij niet in staat gebleken om tijdig een reactie te geven op onze vragen. Mochten zij daar de komende week alsnog in slagen, dan leest u dat volgende week in De Streekkrant.