VZ2000 vreest nieuwe C02-opslag

0
155
streekkrantMock

GROOTEGAST – De lokale partij VZ2000 vreest dat minister Kamp (VVD) alsnog de opslag van CO2 in de Grootegaster bodem mogelijk maakt. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college. Aanleiding zijn berichten uit Den Haag dat het in 2011 afgeschoten plan toch weer op tafel komt. In het ‘Ontwerp Structuurvisie Ondergrond’ van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu worden de mogelijkheden besproken.

De plannen voor opslag van CO2, toen bedacht door minister Maxime Verhagen (CDA), zorgden vijf jaar geleden voor enorme opschudding in de omgeving. Het plan was om CO2 op te slaan in lege gasvelden in de streek, waardoor de overheid aan haar klimaatdoelstellingen zou voldoen. Tegenstanders zagen de opslag niet zitten. Zij vreesden te grote bewegingen in de aardkorst. Die discussie speelde toen nog voordat de grote bevingen in Oost-Groningen begonnen.

VZ2000 wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten of zij zich aan de afspraken zullen houden, die de gemeenteraad in die periode maakte. Kortweg kwam dat erop neer dat gemeenteraad toen unaniem een motie aannam, waarin de opslag van CO2 geblokkeerd werd. Ytsen van der Velde: “Kamp merkt dat het niet snel genoeg gaat met de zonne- en windenergie en komt nu met het plan om CO2 onder de grond te stoppen. Ik wil niet dat hetzelfde gebeurt als toen, dus dat over de mensen heen gelopen wordt. We hebben het college daarom gevraagd of ze nog steeds achter de motie staan.” Om de tegenstand tegen Den Haag groot te maken wil Van der Velde in Westerkwartierverband optrekken naar Den Haag. “We zullen ons met hand en tand verzetten.”