Middag-Humsterland sluit zich aan bij het Westerkwartier

0
150
middaghumsterlandgemeentezuidhorn2

ZUIDHORN – Er is historie geschreven. Het Middag-Humsterland mag als één geheel naar één gemeente en gaat vallen onder één bewind. Daarbij hebben de gemeenteraden van Zuidhorn en vooral Winsum naar de inwoners van het gebied geluisterd die zich eenduidig uitspraken voor aansluiting bij de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. De uitslag van de volksraadpleging zal voor Winsum even slikken zijn geweest. “De echte helden zaten dinsdag 6 december dan ook in de raad van Winsum en niet hier in Zuidhorn”, sprak Klaas Wybo van der Hoek de wijze woorden die onderstreepten wat er eigenlijk gebeurde. De fractieleider van GroenLinks duidde dat vooral de raadsleden van Winsum over hun eigen schaduw heen hebben moeten stappen. Immers, zij zijn degene die een prachtig natuurgebied kwijtraken.

“Een rijke bruid zelfs”, klonk het in de raadszaal van Winsum. Het Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap van Europa. Een kwetsbaar gebied, met een typisch Wierdenlandschap. De blijdschap in Zuidhorn is dan ook goed te begrijpen. “Al was het alleen maar over de manier waarop dit besluit tot stand kwam”, vindt burgemeester Bert Swart van Zuidhorn. “Het is duidelijk gebleken dat je de inwoners móet vragen naar hun mening in deze kwesties. Het Middag-Humsterland heeft zich uitgesproken en dat houdt in dat de democratie hoogtij viert.” Niettemin heeft de Zuidhorner burgervader wel met het vraagstuk in zijn maag gezeten, geeft hij eerlijk toe. “De uitslag was duidelijk”, aldus Swart. “Maar dat had natuurlijk niet zo hoeven zijn. We hadden ook –onbedoeld- een tweedeling kunnen creëren.” Dat de Zuidhorner dorpen Den Ham, Oldehove, Niehove en Saaksum zich voor het Westerkwartier zouden uitspreken had Bert Swart wel verwacht, “maar Feerwerd, Ezinge en vooral Garnwerd was allerminst te voorspellen.” Maar eerst terug naar de raadsvergadering van Winsum. Daar waar echte spijkers met koppen werden geslagen. Alhoewel de financiële gevolgen moeilijk in kaart zijn te brengen is wel duidelijk dat er zeker financiële gevolgen zullen zijn. Winsum levert grondgebied en inwoners in. Dat houdt in dat de bijdrage vanuit het Rijk omlaag gaat. Met hoeveel valt dus niet goed te voorspellen. “De rekenmodellen die het Rijk hanteert zijn niet één op één toe te passen”, wist burgemeester Rinus Michels aan zijn Winsumer raad te melden. “Echter! Financiële consequenties mogen nooit een reden zijn om de stem van het volk te negeren. Dit speelt geen rol in het wel of niet afstaan van het gebied.” Natuurlijk heeft Winsum de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in hun dorpen. Neem bijvoorbeeld het Museum Wierdenland, een pareltje voor de gemeente Winsum en gelegen in het mooie Ezinge. Straks dus in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Waarschijnlijk komt er een financiële tegemoetkoming vanuit het Westerkwartier voor de investeringen die Winsum heeft gedaan, maar nog niet volledig heeft afgeboekt. Logisch, al blijft ook de hoogte van dat bedrag nog even in nevelen gehuld. Niettemin was men droevig in Winsum. “De politiek kan deze uitslag niet negeren”, aldus Ab Bruinink namens de GroenLinks-fractie van Winsum. “Wij hebben het volk gevraagd en de uitslag is duidelijk.” Dat vond ook Nannet Gijzen van de ChristenUnie: “Wie A zegt moet ook B zeggen. Toch ben ik teleurgesteld. Het voelt alsof je kind uit huis gaat.” De raadsleden stapten in ruime meerderheid over hun eigen schaduw heen en besloten het Middag-Humsterland te laten gaan. Behoudens de VVD-fractie die tegen de volksraadpleging had gestemd en dus ook het voorstel niet zou steunen. Met de goedkeuring van Winsum op zak zou de raadsvergadering van Zuidhorn –logischerwijs- een vrolijke aangelegenheid worden. “Het besluit van Winsum getuigd van moed, inzicht en kracht”, vond Geertje Dijkstra-Jacobi (VVD), die werd aangevuld door Klaas-Wybo van der Hoek: “De échte helden zaten gisteren in Winsum, niet hier in Zuidhorn.” Na het moeilijke besluit een dag eerder in de buurgemeente was het een koud kunstje voor de raad van Zuidhorn om de grensverlegging te accepteren en de Winsumer dorpen welkom te heten in het Westerkwartier. “Een goed resultaat”, besloot Geertje Veenstra (CDA). “De weeffout uit de jaren ’90 is hersteld nu het gebied weer in één gemeente ligt.” Al weigert van der Hoek te spreken van een weeffout. “Dat suggereert een historische blunder en die zijn er niet geweest. Er is vandaag alleen historie geschreven. En dat is heel wat anders.” Het Reitdiep gaat straks fungeren als –natuurlijke- grens tussen de nieuwe gemeenten Westerkwartier en het Hoogeland. Zowel Zuidhorn als Winsum zullen dit historische besluit meenemen in hun herindelingsontwerp met de partnergemeenten, waarin de gemaakte afspraken verder gestalte moeten krijgen. Zuidhorn, inclusief het Middag-Humsterland, gaat op 1 januari 2019 samen met de gemeenten Grootegast, Leek en Marum in de gemeente Westerkwartier. Winsum fuseert met Bedum, De Marne en Eemsmond in de gemeente die nu nog de werktitel ‘Hoogeland’ draagt.