Einde van zwembad de Kûpe in zicht

0
147
streekkrantMock

BUITENPOST – Onrust in de zwemwereld van Buitenpost, waar een slechte soap dramatisch lijkt te eindigen. Zwembad De Kûpe staat op het punt om te vallen na het gedwongen vertrek van manager Dietha Paauw. Teamleden scharen zich achter de weggestuurde leidinggevende en hebben hun zorgen geuit over de gang van zaken binnen het zittende bestuur, “dat niet door enige kennis van zaken geremd wordt”, aldus Paauw. Ook verscheidene raadsfracties van de gemeente Achtkarspelen hebben inmiddels bij het college aan de bel getrokken en eisen duidelijkheid. Veelal met dezelfde grote vraag: ‘hoe heeft dit zover kunnen komen?’

Daarvoor moeten we terug naar 1 januari 2014, of eigenlijk net ietsje daarvoor. “De Kûpe was tot 1 januari 2014 een Sportfondsenbad’, legt Dietha uit. “Die samenwerking is vanwege de noodzakelijke bezuinigingen bij de gemeente beëindigd. Dat leek toentertijd het einde van het bad te zijn.” Natuurlijk kon men dat niet laten gebeuren en is er een stichting opgericht om het bad te redden. Stichting Sportcentrum Achtkarspelen nam de exploitatie van het bad over per deze eerste dag van januari 2014. De gemeente moest nog altijd financieel bijspringen, maar kon dat doen met een veel kleinere bijdrage. “Daar waar het Sportfondsenbad vier ton per jaar nodig had, kon de stichting het doen met 168.000 euro”, vertelt Dietha. “Ook dat was op de lange termijn geen optie, maar de gemeente kon hiermee leven totdat de stichting het grote doel had gerealiseerd.” Het grote plan achter de redding van De Kûpe was het realiseren van een brede accommodatie, waarin verschillende sporten en activiteiten onder één dak zouden gaan plaatsvinden. “Daarvoor moest er een goed doordacht plan geschreven worden”, aldus Dietha, die zelf inmiddels –naast haar bezigheden als eigenaresse van Bewegingscentrum Switte- als manager van het zwembad was aangesteld om alles op de werkvloer in goede banen te leiden. “Tijdens het uitwerken van het plan ontstond er onenigheid in het bestuur”, vervolgt ze. “Er kwamen twee kampen recht tegenover elkaar te staan. Het ene kamp wilde zich bezighouden met de brede accommodatie, die ook zeker gevormd moest worden. Het hele complex zou namelijk zonder hulp van de gemeente moeten gaan draaien. De bestuursleden Jack Hoving en Lammert Baas wilden echter een solitair (zelfstandig) bad oprichten. Onbegrijpelijk, want een solitair bad heeft overheidssteun nodig en dat was straks niet meer mogelijk.” De tweedeling resulteerde uiteindelijk in het vertrek van de bestuursleden, waaronder Bothilde Buma, die zich wilden inzetten voor de brede accommodatie en “dat waren nu net de verkeerde bestuursleden”, aldus Dietha. “Als klap op de vuurpijl begonnen de heren Baas en Hoving zich ook met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien in het zwembad. Ook dat was onwenselijk omdat het de bedoeling is dat De Kûpe een bestuur ‘op afstand’ heeft. Dat zou ook beter zijn geweest, omdat zij beiden geen bestuurlijke en bedrijfskundige ervaring hebben.” Uiteindelijk liepen de irritaties dermate hoog op dat Dietha Paauw besloot haar aflopende verbintenis (per 1 januari 2017) niet te verlengen. Dietha: “Ik heb netjes in een brief aangegeven dat ik niet eindverantwoordelijk wil zijn voor de zaken die Hoving en Baas regelen. Daarbij heb ik mijn zorgen kenbaar gemaakt en vervolgens ook het personeel ingelicht.” Uit de gesprekken die Dietha had met het team van De Kûpe bleek dat ook hun vertrouwen in de twee overgebleven bestuursleden tot onder het nulpunt was gedaald. ‘Geen goed plan maken’, maar ‘wel overal mee bemoeien’ waren de kreten die Paauw te horen kreeg van haar team. “Uiteindelijk hebben de heren wel een plan ingeleverd”, vertelt Dietha. “Dat plan moest eigenlijk in september bij de gemeente Achtkarspelen worden ingediend, maar dat werd oktober. Nog geen probleem, als je maar een goed plan indient en je je aan de doelstelling houdt. Helaas was dit niet het geval. Zij bleken door te zijn gegaan met een plan voor een solitair bad, wat dus helemaal geen optie is voor de gemeente, en hebben daarbij rechtstreeks werk gekopieerd uit een plan voor een zwembad op Terschelling. Er wordt in het plan gesproken over ‘het eiland’ en ‘eilanders’. De laatste keer dat ik een kaart erbij heb gepakt, was Buitenpost geen eiland.” Naast Dietha keurde ook het personeel het plan af en werden zij benaderd om hun mening te geven voor de camera’s van de Friese omroep. “Dat vonden ze toch wel erg spannend”, lacht ze. “Dus heeft het team mij gevraagd om namens hun te spreken. Dat heb ik uiteraard gedaan, waarop de verslaggever netjes heeft vermeldt dat ik sprak voor het personeel en dus niet op persoonlijke titel of als manager.” Toch kwam het interview van maandag 5 december haar duur te staan. “Een half uurtje later werd ik gebeld met de vraag of ik naar De Kûpe kon komen”, vertelt Dietha, die te horen kreeg dat ze per direct kon vertrekken. “Daardoor ontstaat er nu een hele trieste situatie”, vindt Dietha. “Het zwembad heeft momenteel geen manager, het personeel heeft het vertrouwen in het bestuur opgezegd, raadsleden stellen vragen en uiten kritiek, en het college heeft het plan van Baas en Hoving afgekeurd en aangegeven geen vertrouwen te hebben in een vervolg met deze heren.” De eindconclusie is dus duidelijk. Het einde van De Kûpe is in zicht. De gemeente zal voor 2017 geen nieuwe subsidie van 168.000 euro verstrekken en kan zelfs –in het slechtste scenario- de drie jaar dat ze dit bedrag wel hebben uitgekeerd terugvorderen. In dat geval zal De Kûpe direct haar deuren kunnen sluiten. “Het ergste is misschien wel dat we dit jaar qua resultaten gewoon heel goed bezig zijn geweest”, besluit Dietha. “Het is druk geweest en we hebben boven verwachting goed gedraaid. Ik twijfel ook eigenlijk helemaal niet aan de goede bedoelingen dit bestuur. Ze zijn ongetwijfeld zeer begaan met het zwembad, ze hebben alleen geen verstand van zaken en dat breekt De Kûpe nu op.” Overigens staat de deur nog wel op kier voor Dietha. “Mochten Baas en Hoving besluiten het pluche te verlaten en Bothilde Buma kan terugkeren, dan ben ik best bereid mijn schouders er nog een keer onder te zetten.” Wordt ongetwijfeld vervolgd. Het college van Achtkarspelen heeft inmiddels een flinke lijst met prangende vragen gekregen van de FNP, Gemeentebelangen en het CDA. De Christen Democraten zeggen hierover: “De afgelopen jaren heeft de voltallige gemeenteraad zich sterk gemaakt voor behoud van deze zwemsportaccommodatie in Buitenpost. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt met het bestuur. Het CDA wil van het stichtingsbestuur weten hoe zij om wil gaan met het personeel dat het vertrouwen in het bestuur heeft opgezegd. Daarnaast wil het CDA ook duidelijkheid over hoe zij reageren op het feit dat de gemeente ook geen vertrouwen heeft in het ingediende plan. Een plan wat niet voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt in 2014. Fractiewoordvoerder Romke van der Wal: "Het CDA in Achtkarspelen is van mening dat snel duidelijkheid gewenst is hoe het stichtingsbestuur de toekomst van het zwembad ziet. Inwoners van onze gemeente, klanten en personeel moeten dat weten.” De gemeente heeft duidelijke afspraken gemaakt met bestuur. Het is van belang dat het zwemonderwijs en de zwemsport goed verzorgt blijft. Zeker nu meerdere baden rondom ons ook de deuren dicht doen.”