Marijke Pots

0
200
Marijke Pots

Voorzitter Stichting Hospice Westerkwartier-Noordenveld

“Al weer een paar jaar geleden werden onze allang sluimerende plannen concreet: Een voor de regio Westerkwartier-Noordenveld ‘opzetten’ van een hospice voor terminaal zieken. Een tehuis, waarin ze onder deskundige begeleiding en verzorging de laatste periode in hun leven in huiselijke sfeer kunnen doorbrengen, waardoor zij maar ook degenen die hen anders thuis zouden verzorgen, zich goed verzorgd en ‘prettig’ – dit woordje staat met reden tussen aanhalingstekens – zullen voelen. Elders in ons land zijn er al goed functionerende hospices; in Noord Nederland heb je ze in Drachten, Assen en Groningen. De regio Westerkwartier-Noordenveld ontbrak. En die lacune vullen we nu op. Zelf ben ik uit de gezondheidssector afkomstig en ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om ook in de laatste levensfase een voor alle betrokkenen zo aangenaam mogelijke sfeer te creëren, met alle verzorging die daar bij hoort. Ons initiatief bespraken we met gemeenten, artsen, gezondheidsorganisaties, kort om met alle instanties die hierbij betrokken (kunnen) zijn. En ook van die kant waren de reacties unaniem positief. We hebben toen de Stichting Hospice Westerkwartier-Noordenveld opgericht en zijn aan de slag gegaan. Met het maken van een beleidsplan, het verwerven van fondsen, zowel bij charitatieve organisaties maar ook in de private sector. Dat liep en loopt goed. Diverse georganiseerde acties waren een succes. En we zijn ook uit gaan kijken naar een geschikte plek, een pand dat we als hospice kunnen inrichten. Dat hebben we gevonden aan het Vredewoldplantsoen in Leek, waar we in een – door ons te verbouwen en uit te breiden huurpand – drie separate units, bestaande uit een kamer en een badkamer met daarnaast faciliteiten als een gezamenlijk te gebruiken keuken en huiskamer kunnen realiseren. De gasten worden verzorgd door professionele zorgverleners met daarnaast een grote groep vrijwilligers voor bijkomende zorg. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. Voor de verbouwing en inrichting hebben we rond de 3,5 ton euro nodig en dat bedrag halen we, daar ben ik van overtuigd. De wijziging van het bestemmingsplan liep helaas wat vertraging op, maar op 22 december gaat de verbouwing echt van start. Zit de winter de bouwers niet te veel dwars, dan gaan we in april open!

Meer weten? Klik dan onze site www.hospice-westerkwartier-noordenveld.nl eens aan”