Mooi initiatief komt tot bloei in het voorjaar

0
1033
buurthuiskamer 2

ZUIDHORN – Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar de Buurthuiskamer van Zuidhorn gaat er komen. Gevormd naar het goede voorbeeld van de prijswinnende Buurthuiskamer van Aduard, maar met een geheel eigen idee en een nieuwe insteek. “De Buurthuiskamer in Zuidhorn is voor iedereen en niet alleen voor ouderen”, belooft Djuke Zwier-Houweling. De voorzitster van de stichting die het hele gebeuren moet gaan opzetten heeft er zin in. En dat is helemaal niet raar natuurlijk, kijkend naar de positieve reacties op het initiatief dat in de gemeente breed gedragen wordt.

“Naast het feit dat dit gewoon iets is waar Zuidhorn behoefte aan heeft is het ook voor mij persoonlijk een mooi project”, legt Djuke uit als we haar vragen naar haar beweegredenen om zich in te zetten voor een Buurthuiskamer. “Na mijn pensioen ben ik in het welbekende zwarte gat gevallen. Ik deed mijn werk als docente Engels op het Werkman College altijd met veel plezier. Maar goed, dan bereik je de pensioengerechtigde leeftijd en houdt het op.” Gelukkig voor Djuke kwam zij een artikel tegen over de Buurthuiskamer in Aduard die destijds een mooie prijs hadden gewonnen. Djuke: “Dat trok mijn aandacht. Een mooi initiatief waar burgers veel aan hebben. Na een telefoontje en een bezoekje was ik overtuigd: ‘Dit moet ook naar Zuidhorn komen’. Het is belangrijk dat mensen die –net als ik- in een zwart gat zijn gevallen, of die anderzijds hun structurele bezigheden kwijt zijn geraakt, een plek hebben waar ze een nieuw netwerk kunnen opbouwen en sociale contacten kunnen opdoen.” Daarvoor waren echter wel concrete plannen nodig. En expertise, een locatie en natuurlijk financiële middelen. “Er moest een werkplan komen om de ideeën te realiseren”, vervolgt Djuke. “Ik heb dus contact gezocht met Sandra ter Veen van de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ). Samen hebben wij gekeken naar een werkplan en hebben daar uiteindelijk ook Albert Notebomer bij betrokken.” Notebomer is de eigenaar van het voormalige pand van Prieto in Zuidhorn dat leeg is komen te staan. “We keken naar dat pand en zagen dat het groot genoeg was om een Buurthuiskamer in te vestigen”, aldus Djuke. Gelukkig zag de aannemer uit Lutjegast dit idee ook zitten en schoof welwillend aan bij de gesprekken op het kantoor van de SWgZ in het Cultureel Centrum van Zuidhorn. “Er bleken mogelijkheden te zijn”, vervolgt ze trots. “Met een werkplan en een mogelijke locatie zijn we naar wethouder Bert Nederveen gegaan en hebben hem onze bedoelingen uitgelegd.” Het is januari 2016 als de wethouder positief reageert. “Het was volgens hem een mooie aanvulling op bestaande intiatieven als het Cultureel Centrum Zuidhorn (CCZ), het Zonnehuis en Klein Hanckema”, weet Djuke. “Temeer omdat de Buurthuiskamer in Zuidhorn zich niet vastpint op één doelgroep. In Aduard zijn het vooral de ouderen die gebruik maken van de Buurthuiskamer. Wij willen bijvoorbeeld ook brugklasleerlingen met hun leerkrachten en ouders met jonge kinderen bedienen.” Om meer kracht te krijgen is er inmiddels een samenwerkingsverband gezocht met het Zonnehuis. “Die samenwerking moet er ook voor zorgen dat mensen in beweging komen”, vindt Djuke. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gezellige dag waarbij mensen eerst een kopje koffie komen drinken in de Buurthuiskamer, vervolgens naar het CCZ gaan om te lezen of een middagconcert bij te wonen en dan terug gaan naar het Zonnehuis. Zo zijn deze mensen er een mooi dagje uit.” De inmiddels flink uitgewerkte en concrete plannen zijn via wethouder Nederveen bij het college terecht gekomen die zich garant stelde voor vijf jaar huur. Daarnaast kreeg de stichting steun van de SWgZ die heeft toegezegd de kosten voor het internet, gas, water en licht voor hun rekening te nemen. Djuke: “Ook hebben we als stichting subsidies aangevraagd bij de provincie voor de inventaris en hebben we mooie donaties gekregen van de kledingbeurs en GasTerra. Sytze Notebomer –de zoon van Albert- heeft toegezegd de realisatie van een website voor zijn rekening te nemen.” Djuke hoopt dat ook de Rabobank groen licht geeft en een duit in het zakje doet. “Dan is ook de vloer en de keuken betaald”, weet ze. “Vanaf februari krijgen we de sleutel en begint het grote avontuur pas echt.” Er moet namelijk nogal wat gerealiseerd worden in het voormalige Prieto-pand. “Omdat we willen gaan koken, moet er dus een keuken geplaatst worden. Daarnaast moet het pand rolstoelvriendelijk worden gemaakt, inclusief een invalidentoilet en een oplaadpunt voor scootmobiels.” Tevens gaat het Steunpunt Welzijn zich bij de Buurthuiskamer vestigen. “Aan de achterkant van het pand”, verduidelijkt de voorzitster. “Voor in het pand zit een grote ruimte. Daar komt de laagdrempelige Buurthuiskamer en achterin het pand komt het Steunpunt die bereikbaar zal zijn vanuit de Buurthuiskamer en ook een eigen ingang zal krijgen.” Het vervolg zal vooral afhankelijk zijn van de hoeveelheid vrijwilligers. Wilde plannen zijn er genoeg. Naast koffieochtenden en kooksessies zijn ook de ouder-kind activiteiten al genoemd en denkt Djuke ook aan het faciliteren van filmavonden, lezingen en bridge- en klaverjasclubjes. “Om alle plannen ook daadwerkelijk te realiseren zijn er veel vrijwilligers nodig”, voorspelt ze. “Op dit moment hebben zich tien vrijwilligers aangemeld. Aangezien er minstens twee vrijwilligers aanwezig moeten zijn als de Buurthuiskamer geopend is, hebben we op dit moment niet genoeg.” Djuke rekent voor dat het de bedoeling is om vijf doordeweekse dagen open te gaan en op zondagmiddag. “Daarvoor hebben we alleen al twaalf vrijwilligers nodig. Tenminste, als we niet mensen willen overbelasten. Als we dan ook buiten deze tijden om onze deuren willen openstellen voor activiteiten en verenigingen hebben we zelfs nog meer nodig. Voordat je het weet ben je weer tien vrijwilligers verder.” Bij deze dan ook direct de oproep aan iedereen die zich wil verbinden aan de Buurthuiskamer om zich aan te melden via j.zwier@xs4all.nl. “De samenleving veranderd”, besluit Djuke. “De mens in het algemeen is steeds meer met zichzelf bezig. Het is mooi dat Zuidhorn straks een ontmoetingsplek heeft waar jong en oud samen kunnen komen.” Op de foto het bestuur van de Buurthuiskamer. Staand van links naar rechts: Lodewijk Hoogstra, Nel Dijkstra. Zittend van links naar rechts: Jannie Dijkstra, Djuke Zwier-Houweling, Pieternel Buijs en Sandra ter Veen.