Bewoners aan spoor Zuidhorn doodgezwegen

0
305
Zuidhorn Spoorverbreding

ZUIDHORN – Een prachtige woning met een knap stukje natuur. Dat is wat het echtpaar Taaijke dertien jaar geleden dacht te kopen. Veel mooier leek het allemaal niet te worden. Natuurlijk, parkeren bij het huis aan de Emmalaan in Zuidhorn is praktisch onmogelijk doordat de oprit uitkomt op de N980. Bezoek parkeert vaak honderden meters verderop en lopen vervolgens over het fietspad langs de Fanerweg naar het huisje naast het spoor. En door het ‘bos’ naast het huis loopt een spoor. “Maar ach, na verloop van tijd hoor je die treinen helemaal niet meer”, vertelt Renso Taaijke. “Bovendien vormen die bomen een natuurlijke geluidswal.” Zo erg was het allemaal niet voor meneer en mevrouw Taaijke. Totdat ProRail en de Provincie met het idee kwamen om een extra spoorlijn naast het bestaande spoor aan te leggen. “In het ergste geval hebben wij straks op een halve meter van onze woning het talud van de spoordijk staan en raast de trein vlak langs onze woning.”

Of treinen eigenlijk. In meervoud. Momenteel rijden er dagelijks 103 treinen langs de woning van het echtpaar, volgens Renso Taaijke. “Dat worden er straks natuurlijk veel meer. Er ligt dan een dubbel spoor, waar meer,snellere én vooral langere treinen overheen denderen. En dat dus op minder dan twintig meter van onze woning.” Zonder de bomen die nu tussen het spoor en de woning staan zal ook de geluidsoverlast zienderogen toenemen. Dat wordt overigens niet echt gemeten. Om de 100mtr. zetten ze een theoretisch meetpunt op de kaart en daar laten ze vervolgens computermodellen en berekeningen op los. Alle uitkomsten zijn digitaal. Helaas voor ons staan die meetpunten voor en na ons huis en niet ter hoogte van de woning, waardoor dus niet in kaart gebracht wordt wat het extra geluid voor ons zou kunnen (zal) betekenen. Bovendien hebben wij in al die jaren dat wij hier wonen nog nooit iemand aan de deur gehad voor een meting aan de gevel.” Vreemd, vindt de bezorgde inwoner van Zuidhorn. “Voor de kikkerbevolking gaat men hier wel het veld in en ook het verhuizen van een vleermuisnest is geen probleem, maar voor mensen wordt alle meetgegevens via computer simulaties bepaald. En begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk is het belangrijk om de flora en fauna in de gaten te houden én te beschermen, maar wij hadden graag gehad dat men ook oog voor onze problemen hadden gehad.” Een ander probleem dat opdoemt is de privacy van de familie Taaijke. Zonder de bomen die gekapt gaan worden hebben treinreizigers vrij inkijk in de woning. “Onze privacy wordt ernstig aangetast”, vindt Renso Taaijke. Wij vragen hem of hij dan geen protest of zienswijze heeft ingediend om zijn zorgen kenbaar te maken. “Jazeker wel”, bevestigt hij. “De bevolking werd tijdens de inloop- en voorlichtingsavond op 27 oktober in Zalencentrum Balk gevraagd hun mening te geven. Dit hebben wij gedaan, in drievoud, inclusief schets en voorbeelden met mogelijke oplossingen. In onze plannen zou de entree van het centrum van Zuidhorn veiliger worden gemaakt en –nog belangrijker- hoeft de Fanerweg niet voor een heel jaar gesloten worden.” Renso Taaijke heeft een map met zijn opinie persoonlijk overhandigd aan de vertegenwoordigers van ProRail, de Provincie en burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn. “De ingediende opinies zouden gebundeld worden en bij de stukken worden gevoegd. De indieners kregen vervolgens één dag voor de nieuwe inloop- en voorlichtingsavond van 13 december jongstleden het rapport met opinies en antwoorden toegezonden. Daar zat ons voorstel dus niet bij.” Het echtpaar is bang dat buurtbewoners straks denken dat zij geen mening over deze belangrijke zaak hebben, terwijl zij het meest getroffen worden door de plannen van ProRail en de Provincie. “Daarnaast is het natuurlijk ook zo”, vervolgt Renso zijn verhaal, “dat wanneer men geen officiële zienswijze voor het Ontwerp Tracébesluit indient er later ook geen beroep aangetekend kan worden. Wij voelden ons op voorhand geïsoleerd en vooral buitenspel gezet. Wij kunnen alleen maar gissen waarom ons plan niet is opgenomen in het rapport.” Ook de aanleg van het tweede spoor gaat nog wat voeten in aarde hebben. Om de spoordijk te verbreden moeten de grote machines en vrachtwagens door de tuin van het echtpaar Taaijke. “Het prachtige stukje natuur waar we voor gevallen zijn zal verdwijnen”, schetst Renso. “De bomen worden gekapt en de tuin eerst maandenlang omgeploegd met als eindresultaat een ‘muur’ van een talud pal naast ons huis. Dertien jaar geleden hadden wij niet kunnen vermoeden dat ons dit hier zou overkomen.” De problematiek van de familie Taaijke is een nieuw hoofdstuk in de soapserie rondom de aanleg van een extra spoor en de afsluiting van de Fanerweg/N980. Eerder al kondigde ProRail aan de Fanerweg een jaar lang af te sluiten voor het verkeer, om zo de spoorbrug te vervangen. “Dat is onnodig”, vindt Renso Taaijke. “Het is gewoon mogelijk via een by-pass constructie de nieuwe spoorbrug dertig á veertig meter richting Groningen te verplaatsen en met een kleine omlegging later aan de bestaande weg aan te laten sluiten. Bijkomend voordeel -naast het feit dat de Fanerweg gewoon open kan blijven- is dat de huidige bocht verflauwd wordt, waardoor de nieuwbouw woningen minder last hebben van het langsrazende verkeer. Een verkeersveilige rotonde kan de entree van het dorp bij de Beatrixlaan optimaliseren.Ook dat staat allemaal in het plan dat wij hebben ingediend.” Vooral het voorkomen van de sluiting van de Fanerweg is een belangrijk argument om alle plannen die zijn ingediend te bekijken, want de 7.000 auto’s, vrachtwagens en tractoren die dagelijks gebruik maken van de Fanerweg zullen zeker niet om gaan rijden via Grijpskerk en Noordhorn om op plaats van bestemming te komen. “Natuurlijk niet. Zou jij omrijden?”, vraagt Renso aan de verslaggever. Het antwoord luidt negatief. “Veel mensen niet”, vervolgt hij. “Het grootste gedeelte van die zevenduizend voertuigen zal ‘gewoon’ door de toch al smalle straten van Zuidhorn heen trekken. Levensgevaarlijk. Niet alleen wij komen in de knel met de huidige plannen, het hele dorp gaat lijden als niemand iets onderneemt.”

Liever had het echtpaar De Streekkrant niet benaderd. “Wij zitten echter aan het einde van onze mogelijkheden”, beseft Renso die tevens een jurist in de arm heeft genomen. “We willen graag met alle betrokken partijen in gesprek blijven en zoeken naar een passende oplossing. Toch moet er iets gebeuren, want dit gaat zo niet.” Er volgt in de eerste week van januari nog een gesprek met de Provincie over de ontstane problemen, “maar dat gesprek komt misschien te laat voor ons. 12 januari moeten alle officiële zienswijzen ingediend zijn en dat is voor ons kort dag.” Op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) kunnen burgers tot 12 januari 2017 zienswijzen insturen bij de Rijksoverheid. Wie nu geen zienswijze instuurt kan later niet meer bezwaar aantekenen of in beroep gaan, wijzigingen voorstellen of vragen stellen waarop een antwoord moet worden gegeven. Een zienswijze kan overigens heel eenvoudig door iedereen ingestuurd worden die zich betrokken voelt. Dit kan via www.platformparticipatie.nl/esgl.